Uitbreiding Albert Heijn

Albert Heijn is al enige tijd bezig met een plan om de vestiging aan de Huizerweg te vernieuwen. Voor de vernieuwing heeft de gemeente Blaricum een aanvraag ontvangen. De aanvraag betreft het uitbreiden van de supermarkt, het realiseren van 3 woningen en het veranderen van de inrit waarbij ook het bestaande parkeerterrein wordt vergroot. Om hieraan medewerking te kunnen verlenen moeten wij afwijken van het bestemmingplan.

 Deze afwijking van het bestemmingsplan is nodig omdat: 

  • de bouwhoogte aan de achterzijde afwijkt van de toegestane bouwhoogte; 
  • er gedeeltelijk buiten de bouwvlakken wordt gebouwd. Een bouwvlak is een duidelijk omlijnd stuk grond (vlak) waarbinnen volgens de regels van het bestemmingsplan gebouwd mag worden; 
  • het bestaande parkeerterrein wordt vergroot. 

De stukken inzien voor inspraak

U kunt de stukken die betrekking hebben op de aanvraag inzien. Deze liggen vanaf 14 oktober 2022 tot en met 24 november 2022 ter inzage bij de balie Vergunningen van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5, 3755 AZ in Eemnes. U kunt voor inzage een afspraak maken via het Klantcontactcentrum (telefoonnummer 14 035). Ook zijn de stukken te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl

Inloopbijeenkomst

Op 24 oktober 2022 kunt u de stukken ook bekijken tijdens een inloopbijeenkomst. Deze vindt plaats in het gemeentehuis (Kerklaan 16). U kunt dan binnenlopen tussen 19.30 en 21.00 uur. Er is volop gelegenheid om uw vragen te stellen. Vooraf aanmelden voor de bijeenkomst is niet nodig. 

Zienswijze indienen

Gedurende de bovengenoemde termijn van 6 weken kan een ieder een zienswijze indienen. Voor de manier waarop dit kan, verwijzen wij u naar de officiële bekendmaking. Deze vindt u onder het kopje ‘Documenten’, onderaan de pagina. Daarin staat precies beschreven hoe u een zienswijze kunt indienen. 

Na de ter inzage legging is het aan het college en/of de gemeenteraad om het plan goed te keuren.  

Vragen

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Mevrouw K. Loman van de BEL Combinatie, via: telefoonnummer 14 035. 

Documenten

Alle stukken die betrekking hebben op de aanvraag, kunt u inzien via: www.ruimtelijkeplannen.nl

Meer informatie

Op de website van Albert Heijn Blaricum staat meer informatie over de plannen. U vindt daar o.a. een overzicht van vragen en antwoorden, en een impressie van de toekomstige situatie.