Uitbreiding Albert Heijn

Albert Heijn is al enige tijd bezig met een plan om de vestiging aan de Huizerweg te vernieuwen. Voor de vernieuwing heeft de gemeente Blaricum een aanvraag ontvangen. De aanvraag betreft het uitbreiden van de supermarkt, het realiseren van 3 woningen en het veranderen van de inrit waarbij ook het bestaande parkeerterrein wordt vergroot. Om hieraan medewerking te kunnen verlenen moeten wij afwijken van het bestemmingplan.

Deze afwijking van het bestemmingsplan is nodig omdat: 

  • de bouwhoogte aan de achterzijde afwijkt van de toegestane bouwhoogte; 
  • er gedeeltelijk buiten de bouwvlakken wordt gebouwd. Een bouwvlak is een duidelijk omlijnd stuk grond (vlak) waarbinnen volgens de regels van het bestemmingsplan gebouwd mag worden; 
  • het bestaande parkeerterrein wordt vergroot. 

Zienswijzen

Vanaf 14 oktober 2022 tot en met 24 november 2022 hebben het bouwplan, de ruimtelijke onderbouwing en nadere stukken ter inzage gelegen. Op 24 oktober 2022 heeft er een inloopbijeenkomst plaatsgevonden. Tijdens deze avond kon een ieder de stukken inzien en vragen stellen. 

Na de ter inzage termijn is iedereen die een zienswijze had ingediend uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op 31 januari 2023. Voor deze avond waren ook raadsleden uitgenodigd. 

Vervolg

De volgende stap is het opstellen van een nota van zienswijzen. Deze wordt voor besluitvorming voorgelegd aan college en gemeenteraad. 

Vragen

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Team Ruimte van de BEL Combinatie, via: telefoonnummer 14 035. 

Documenten

Alle stukken die betrekking hebben op de aanvraag, kunt u inzien via: www.ruimtelijkeplannen.nl

Meer informatie

Op de website van Albert Heijn Blaricum staat meer informatie over de plannen. U vindt daar o.a. een overzicht van vragen en antwoorden, en een impressie van de toekomstige situatie.