Water(beheer) in de Blaricummermeent

In de Blaricummermeent is veel water en dat geeft plezier voor jong en oud. Sinds begin 2022 beheert het waterschap het water in de Blaricummermeent. Dit betekent dat het waterschap verantwoordelijk is voor onder andere de waterkwaliteit, het peilbeheer, het onderhoud van de watergang en voor de bediening van het watersysteem (de sluis etc.). Voorheen gebeurde dit door het Projectbureau. Nog voordat het waterschap goed bekend was met het systeem kwam er een droge zomer. Hierdoor raakte het systeem direct zwaar belast. Helaas volgden er problemen met blauwalg, het maaien van de Meentstroom én met de werking van de sluis. Dat was vervelend voor bewoners. Zij konden hierdoor niet zwemmen en de sluis werd minder geschut.

Vragen en antwoorden

Het waterschap Amstel Gooi en Vecht en de gemeente Blaricum organiseerden voor bewoners van de Blaricummermeent een informatieavond op dinsdagavond 10 januari 2023. Tijdens de informatieavond vertelde het waterschap over de werking van het watersysteem en welke maatregelen zij nemen om het water zo goed en gezond mogelijk te houden (om blauwalg zoveel mogelijk te voorkomen). Ook hoorden bewoners meer over de recreatie op en rond het water en hoe het gebruik van de sluis zo goed mogelijk te faciliteren. Tijdens de avond konden bewoners hun vragen stellen.

Onderaan deze webpagina vindt u een document met veel gehoorde vragen die tijdens de avond zijn gesteld en de antwoorden daarop namens waterschap en gemeente. Ook vindt u de presentatie terug die tijdens de avond aan de aanwezige bewoners is getoond.

Documenten

Meer informatie over dit project kunt u vinden in de volgende documenten:

Kunt u deze documenten niet (goed) lezen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 035.