Woningen Kerkpad en Molenweg

De gemeente heeft een bouwplan ontvangen voor de bouw van 7 woningen. Het betreft 4 twee-onder-een-kap woningen aan het Kerkpad en een rijtje van 3 woningen aan de Eerste Molenweg (op de locatie van de voormalige Melkfabriek aan de Eerste Molenweg 1a). Om medewerking aan het bouwplan te kunnen verlenen moeten wij afwijken van het bestemmingsplan omdat het bestemmingsplan nu alleen een bedrijfsgebouw toestaat. Wij zijn van plan om dat te doen.

Bouwplan ter inzage voor inspraak

Vanaf maandag 14 december 2020 ligt het bouwplan voor 6 weken ter inzage voor inspraak. Vanwege de coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk om een informatiebijeenkomst te organiseren. U kunt het plan inzien op het kantoor van de BEL Combinatie, balie vergunningen, van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. Het is wel noodzakelijk dat u hiervoor een afspraak maakt (dat kan via telefoonnummer 14035). Het plan is ook op deze pagina in te zien onder het subkopje ´documenten´.

Gedurende de termijn van ter inzage legging, kunt u een schriftelijke inspraakreactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het college zal vervolgens de inspraakreacties beoordelen en deze plus het bouwplan aan de gemeenteraad voorleggen voor besluitvorming.

Vervolgprocedure

Nadat de gemeenteraad een besluit heeft genomen zal het bouwplan nogmaals ter inzage worden gelegd en is er voor u een mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Over hoe en wanneer dat zal zijn, zullen wij u dan informeren.

Vragen

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer H. de Jong van de BEL Combinatie. Het e-mailadres is h.dejong@belcombinatie.nl of telefoonnummer 14035. 

Documenten

Kunt u de documenten niet goed zien? Neem dan contact op met de heer H. de Jong van de BEL Combinatie. Het e-mailadres is h.dejong@belcombinatie.nl of telefoonnummer 14035.