Projecten

Onder projecten vallen langlopende nieuwbouwprojecten, grote wegreconstructies, langdurige onderhoudsprojecten, of langdurige renovatie van gemeentelijke eigendommen.

 • Burgemeester Le Coultredreef

  De gemeenteraad van Blaricum wil graag de landschappelijke inpassing en inrichting van de Burgemeester Le Coultredreef verbeteren. Het uiteindelijke doel is een ‘rustieke’ verbindingsweg voor autoverkeer, fietsers en wandelaars tussen de dorpsdelen en een goede landschappelijke inpassing van de weg.

 • Beheer openbare ruimte; integraal en beeldgericht

  De gemeente Blaricum streeft naar een goed onderhouden buitenruimte. Vanaf 1 januari 2020 gebeurt het onderhoud op een nieuwe manier. Namelijk: vooral beeldgericht en zo veel mogelijk integraal. Het straatbeeld zal daardoor op een aantal plekken kunnen veranderen.

 • Woningen Kerkpad en Molenweg

  De gemeente heeft een bouwplan ontvangen voor de bouw van 7 woningen. Het betreft 4 twee-onder-een-kap woningen aan het Kerkpad en een rijtje van 3 woningen aan de Eerste Molenweg (op de locatie van de voormalige Melkfabriek aan de Eerste Molenweg 1a). Om medewerking aan het bouwplan te kunnen verlenen moeten wij afwijken van het bestemmingsplan omdat het bestemmingsplan nu alleen een bedrijfsgebouw toestaat. Wij zijn van plan om dat te doen.

 • Meting luchtkwaliteit

  In de gemeenten Blaricum en Eemnes zijn 7 ‘Palmes buisjes’ in de openbare ruimte geplaatst. Dit gebeurde 25 maart 2020. De buisjes hangen langs de A27 en langs drukke wegen, op 5 locaties in Blaricum en op 2 locaties in Eemnes. Het is een initiatief van Denktank A27, een betrokken bewonersgroep uit de gemeente Blaricum. Met de buisjes is het afgelopen jaar stikstofdioxide gemeten.

 • Berichtenbox MijnOverheid

  Post van de gemeente Blaricum kunt u nu ook digitaal ontvangen in uw persoonlijke Berichtenbox van MijnOverheid. Op deze pagina leest u hoe dit in zijn werk gaat.

 • Houd het groen binnen de perken

  Blaricum-dorp staat bekend om haar grote hagen, smalle kronkelige straten en groen in overvloed. Maar takken en hagen die te ver over de openbare weg hangen kunnen voor overlast en gevaarlijke situaties zorgen.

 • De Blaricummermeent

  De Blaricummermeent is een schitterend nieuwe wijk, gelegen tussen het Gooimeer en het oude Blaricumse dorp.

 • Ganzenbeheer in Blaricum

  Ganzen horen bij Nederland. Het aantal ganzen dat het hele jaar door in ons land verblijft is de laatste jaren sterk toegenomen. Daar zit echter een belangrijke schaduwkant aan.

 • Verkeersmaatregelen oude dorp Noord Blaricum

  De gemeente Blaricum vindt een veilige en prettige leefomgeving belangrijk. Een goed netwerk van verkeer en vervoer hoort daarbij. Daarom heeft de gemeente een Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) voor de periode 2017-2021 opgesteld. Hierin zijn (verkeers)maatregelen opgenomen ter verbetering van de verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid in het dorp. Een belangrijk onderdeel hiervan is de verbinding tussen het ‘oude dorp’ en de ‘Bijvanck en De Blaricummermeent’ via de Randweg Oost, Burgemeester Le Coultredreef, de Meentzoom en de Bergweg.

 • Reuzenberenklauw

  De reuzenberenklauw is een grote groene plant met witte bloemen. Direct contact met de plant kan zorgen voor huidbeschadiging vergelijkbaar met verbranding. De gemeente wil de overlast zoveel mogelijk beperken en gaat de plant bestrijden.

 • Maaiwerkzaamheden

  In de gemeente groeit behoorlijk wat gras in de vorm van grasvelden en bermen. Sinds 2020 werd het gras met regelmaat gemaaid.

 • Uitrol 5G-netwerk

  De ministeries van Economische zaken & Klimaat en Binnenlandse Zaken hebben de ambitie om de digitale infrastructuur in Nederland te verbeteren om het 5G-netwerk mogelijk te maken. 5G (vijfde generatie mobiele communicatietechnologie) gaat het huidige 4G-netwerk opvolgen. 5G levert een bijdrage aan het opvangen van het groeiende dataverkeer en aan nieuwe toepassingen zoals innovaties in de zorg en de automobiel industrie.

 • Bijvanck

  De Bijvanck is een wijk uit de jaren 70 en toe aan een totale opknapbeurt. In de wijk pakken we meerdere onderdelen aan, waaronder het groen, de speelplekken, de fietspaden en de wegen. Op dit moment zitten we in de fase van planvorming. We gaan ervan uit dat we in 2022 met de uitvoering van het plan kunnen starten.

 • De Bouwvenen

  De gemeente Blaricum gaat de wijk Bouwvenen opnieuw inrichten. De woonwijk is gebouwd in de jaren ’70 en is toe aan een opknapbeurt. Er worden meerdere onderdelen aangepakt, waaronder het groen, de speelplekken, parkeerplaatsen, fietspaden en wegen. Daarnaast wordt de wijk verduurzaamd en klimaatbestendig gemaakt. Op dit moment zitten we in de planvormingsfase. Bewoners van de wijk konden hun mening geven via een enquête, waarover ze via een huis-aan-huisbrief zijn geïnformeerd.