Burgemeester Le Coultredreef

De gemeenteraad van Blaricum wil graag de landschappelijke inpassing en inrichting van de Burgemeester Le Coultredreef verbeteren. Het uiteindelijke doel is een ‘rustieke’ verbindingsweg voor autoverkeer, fietsers, wandelaars en ruiters tussen de dorpsdelen en een goede landschappelijke inpassing van de weg.

Foto van de Burgemeester Le Coultredreef, gemaakt op 8 september 2020

De gemeente doet dit graag in nauwe samenwerking met diverse belanghebbenden. De gemeente gaat de komende periode daarom in gesprek met diverse belanghebbenden om te komen tot een gedragen advies aan de gemeenteraad waar alle partijen zich in kunnen vinden. Deze bijeenkomsten worden begeleid door OKRA landschapsarchitecten uit Utrecht. 

Het gaat in dit project om de (inrichting van de) Burgemeester Le Coultredreef zelf, om de (inpassing in de) omgeving én om de functie die de weg vervult in het verbinden van de dorpsdelen.

Gewenst resultaat

Het gaat op dit moment nog niet om het opstellen van een daadwerkelijk landschappelijk plan, maar om het ophalen van adviezen en uitgangspunten. De uitkomsten van deze gesprekken worden ter bespreking en besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad van Blaricum. Pas daarna starten we met het opstellen van het daadwerkelijke inrichtingsplan.

Contact

Wilt u meer informatie over het project? Of wilt u ons iets meegeven? Neem dan contact op met Ronald van Buuren van de BEL Combinatie. Hij is telefonisch bereikbaar via 14 035.

Documenten

Meer informatie over dit project kunt u vinden in de volgende documenten:

Kunt u deze documenten niet (goed) lezen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 035.