De Bouwvenen

De gemeente Blaricum gaat de wijk Bouwvenen opnieuw inrichten. Deze woonwijk is gebouwd in de jaren ´70 en toe aan een opknapbeurt. In de wijk pakken wij meerdere onderdelen aan, waaronder het groen, de speelplekken, parkeerplaatsen, fietspaden en wegen. Daarbij willen we de wijk ook direct verduurzamen en klimaatbestendig maken.

Op dit moment zitten we in de fase van planvorming. Bewoners uit de wijk worden hierbij betrokken via een vragenlijst. Hierover zijn zij via een huis-aan-huisbrief geinformeerd. 

Planning

De planning op hoofdlijnen ziet er als volgt uit:

  1. De online vragenlijst kunnen bewoners van De Bouwvenen tot 15 juli 2021 invullen.
  2. Op basis van de reacties uit de vragenlijst volgt de verdere uitwerking. 
  3. Zodra de versoepelingen en de weersomstandigheden het toelaten, zullen wij op locatie in de wijk een fysieke presentatie laten zien van de plannen. We ontvangen dan graag de wijkbewoners en gaan in gesprek over de vervolgstappen. Hierover later meer.
  4. We gaan ervan uit dat we in medio 2022 met de uitvoering van het plan kunnen starten.

Presentatie inrichtingsontwerp (concept)

Normaal gesproken presenteren we het inrichtingsontwerp tijdens een informatieavond. Nu dat vanwege het coronavirus fysiek niet mogelijk is, vindt u dit voorstel te zijner tijd onderaan deze pagina. Evenals het ontwerp als tekening, impressies en een link naar een 3D-animatie.

Afkoppelen regenwater

Regenwater dat op daken en op straat terecht komt, loopt vaak zo het riool in. Daar vermengt het zich met het vuile water van bijvoorbeeld de toiletten en de wasmachine. Al dit gemengde water gaat naar de rioolzuiveringsinstallatie. Regenwater is relatief schoon en hoeft eigenlijk niet gezuiverd te worden. De gemeente Blaricum wil duurzaam met het schone hemelwater omgaan. Dit doen we door het hemelwater direct bij de ‘bron’ te scheiden van het vuile water. Dit noemen we afkoppelen. Wij vragen uw medewerking bij het scheiden van regen- en vuilwater. Het gaat erom dat de regenwaterafvoeren van panden afgekoppeld worden van het vuilwaterriool. De gemeente zal in overleg met u de afkoppeling realiseren. Kijk voor meer informatie in de documenten onderaan deze pagina.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over dit project? Neem dan gerust contact op met Ap Verduijn, projectleider gemeente Blaricum via a.verduijn@belcombinatie.nl of 06 12 97 30 11.

Documenten

Kunt u deze documenten niet (goed) lezen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 035.