Fiets- en voetgangersverbinding: Oude Dorp - Bijvanck

De gemeente Blaricum onderzoekt de haalbaarheid van een oversteekvoorziening (brug of tunnel) voor fietsers en voetgangers tussen het Oude Dorp en de Bijvanck.

Onderzoeksaspecten

In het onderzoek wordt een breed scala aan aspecten meegenomen, zoals functionaliteit, sociale veiligheid, inpasbaarheid in het landschap en financiën. De gemeente Blaricum vindt de betrokkenheid van bewoners hierbij belangrijk en heeft hen, en ook belangenorganisaties, nadrukkelijk gevraagd om mee te denken. Zoals tijdens de bewonersavond van 11 juli 2017.

Presentatie bewonersavond 11 juli

Tijdens de bijeenkomst blikten we terug op de vorige bewonersavond (van 29 mei 2017) en vertelden we wat we met deze inbreng van bewoners en belanghebbenden gedaan hebben. We lieten zien welke varianten voor een voetgangers- en fietsverbinding vervolgens zijn opgesteld en hoe we deze onderling hebben beoordeeld. In de presentatie toonden we de voorkeursvarianten die het meest kansrijk zijn.

Besluitvorming in college van B&W en raad

Inmiddels is er een rapportage gemaakt over de eerste fase van het haalbaarheidsonderzoek. Het college van B&W heeft dit rapport besproken. Het college heeft er niet voor gekozen om de 3 voorkeursvarianten die in de rapportage worden genoemd uit te werken. Het college is van mening dat de voorgestelde brug niet past in het landschap. Een tunnel wordt sociaal te onveilig gevonden. Het college kiest er daarom voor om aan de raad voor te stellen de verdiepte Randweg in 4 varianten te laten uitwerken. De raad heeft hier op 31 oktober 2017 mee ingestemd. Alles is er op gericht om nog voor maart 2018 een eerste kostenraming van de alternatieven te kunnen presenteren.

Contact

Wilt u meer informatie over het project? Neem dan contact op met Marjolein van der Marel van de BEL Combinatie. Zij is telefonisch bereikbaar via 14 035.

Deelnemers aan bewonersavond op 29 mei 2017
Foto: Bewonersbijeenkomst 29 mei in het gemeentehuis