Maatregelen vanwege coronavirus

  • Op dit moment is het alleen mogelijk om online een afspraak in te plannen voor geboorten en overlijden. Voor overige diensten, die niet kunnen worden uitgesteld, kunt u contact opnemen met 14 035. Wij maken dan samen met u een afspraak.
  • Voor zelfstandigen en ondernemers is op deze pagina meer informatie te vinden. Staat uw vraag er niet bij, mail dan naar zelfstandigenloket@hilversum.nl. Dan wordt u het snelste geholpen.
  • Lees verder over onze aangepaste dienstverlening

Lees actuele informatie en maatregelen over het coronavirus.

Uitrol 5G-netwerk

De ministeries van Economische zaken & Klimaat en Binnenlandse Zaken hebben de ambitie om de digitale infrastructuur in Nederland te verbeteren om het 5G-netwerk mogelijk te maken. 5G (vijfde generatie mobiele communicatietechnologie) gaat het huidige 4G-netwerk opvolgen. 5G levert een bijdrage aan het opvangen van het groeiende dataverkeer en aan nieuwe toepassingen zoals innovaties in de zorg en de automobiel industrie.

De gemeente is op de hoogte van de plannen van de Rijksoverheid over de uitrol van het 5G-netwerk voor digitale ontwikkelingen. 5G betekent meer antennes, meer kleine ontvangers en meer glasvezel. Op dit moment is nog veel onduidelijk. Wordt bijvoorbeeld de plaatsing van antennes vergunningsvrij? Kunnen antennes gecombineerd worden met bijvoorbeeld lantaarnpalen, bushokjes etc? Moeten gemeenten verplicht meewerken aan het plaatsen van installaties? Op het moment dat er meer duidelijkheid is vanuit het Rijk (of de VNG) zal de gemeente hiervoor beleid ontwikkelen. Tot die tijd werken wij niet aan beleid of de aanpak en uitrol specifiek gericht op het 5G-netwerk.

Vanuit onderzoeken, geïnitieerd door het Rijk, komt naar voren dat, voor zover bekend, elektromagnetische velden niet gevaarlijk zijn voor de gezondheid van mensen. Nader onderzoek wordt nog gedaan. De gemeente doet zelf geen onderzoek naar gevolgen voor de volksgezondheid maar zal nadere onderzoeken die door of namens het Rijk worden gedaan respecteren.

Links naar documenten van de Rijksoverheid: