Verkeersmaatregelen oude dorp Noord Blaricum

De gemeente Blaricum hecht veel belang aan een veilige en prettige leefomgeving. Een goed netwerk van verkeer en vervoer hoort daarbij. Daarom heeft de gemeente Blaricum een Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) voor de periode 2017-2021 opgesteld. Samen met een klankbordgroep van bewoners en andere belanghebbenden wordt gekeken naar de 5 genoemde maatregelen in het plan en hoe het plan verder wordt uitgevoerd.

In het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan 2017-2021 staan 5 deelplannen voor verkeersmaatregelen in het oude dorp Noord. De maatregelen zijn:

  • Fietsvoorziening op of langs de Bergweg/Meentzoom-West, in combinatie met een wegreconstructie.
  • Veiliger inrichten kruispunt Fransepad /Burgemeester Le Coultredreef/Meentzoom.
  • Plan voor opheffen verbod voor autoverkeer om rechtsaf te slaan vanaf Randweg Oost naar de Burgemeester Le Coultredreef.
  • Plan voor opheffen inrijverboden Statenkamer en Ludenweg vanaf de Meentzoom.
  • Plan voor opheffen verbod voor vrachtauto’s op de Burgemeester Le Coultredreef

Met bewoners en belanghebbenden wordt gekeken hoe de maatregelen uitgevoerd kunnen worden of om bijstelling vragen.

Uitwerking samen met bewoners

Op woensdag 16 mei 2018 vond de eerste bijeenkomst plaats, waarin we aan de ruim 120 aanwezige bewoners een toelichting hebben gegeven over de verschillende maatregelen. De aanwezige bewoners en belanghebbenden konden daarnaast reageren op de geplande maatregelen.
De reacties kunt u - in samengevatte vorm - terugvinden in het verslag.

Inloopavond GVVP Blaricum

Tijdens die avond konden bewoners/ ondernemers zich aanmelden voor een klankbordgroep, met maximaal 8 leden. Ruim 40 mensen hebben zich voor de klankordgroep aangemeld. Uit alle aanmeldingen is een selectie gemaakt. Dit hebben we gedaan op basis van een evenwichtige vertegenwoordiging van bewoners van die wegen waar maatregelen effecten mogelijk merkbaar zijn. Uiteindelijk vormen zij samen met hebben wij 12 personen uitgenodigd. Zij vormen samen de klankbordgroep en denken met andere belangenorganisaties mee over de verdere uitwerking van de plannen. Iedereen die zich eerder voor de klankbordgroep heeft aangemeld, is inmiddels hierover geïnformeerd.

Klankbordgroep

Op woensdag 27 juni kwam de klankgroep voor het eerst bij elkaar. De klankbordgroep denkt als groep na over de juiste maatregelen op gebied van verkeer en vervoer. Het is een gemixt gezelschap van bewoners en overige belanghebbenden, die samen staan voor belangen van kinderen, wandelaars, fietsers, veiligheidsdiensten,, natuur, vrachtwagenchauffeurs en automobilisten. Bij de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep bleek het zinvol om elkaar en de verwachtingen eerst beter te leren kennen. Zo ook de opdracht van de klankbordgroep te verkennen, alsmede de ruimte van bijsturen van het plan. Ook werd gesproken over hoe andere bewoners op de hoogte kunnen blijven van dat wat besproken wordt. Bovenal werd duidelijk dat niet iedereen over dezelfde informatie beschikt. Het GVVP plan staat voor de volgende keer op de agenda. Met name hoe de thema’s duurzaam, veilig, bereikbaar en leefbaar in het plan verwerkt zijn. Ook de communicatie naar de overige bewoners komt dan opnieuw aan bod. De verwachting is dat de klankbordgroep meerdere sessies nodig heeft om tot een goed voorstel te komen. De volgende bijeenkomst vindt plaats op 12 september.
Na de zomer verwachten we weer met een bewonersavond bij de bewoners/ ondernemers terug te komen om de vorderingen in de plannen te presenteren.

Heeft u nog vragen of wilt u ons wat laten weten?

Dan kunt u uw vragen of reactie mailen naar info@belcombinatie.nl. Onder vermelding van GVVP Blaricum.

Documenten