Buurtpreventie

Een leefbare en veilige buurt. Daar kunnen bewoners ook zelf aan meewerken. Door een sociaal project als buurtpreventie bijvoorbeeld. Waarbij bewoners samen met de politie zorgen voor een alerte en open gemeenschap.

Doel buurtpreventie vereniging (BPV)

Het doel van een BPV is het bewaken en bevorderen van de veiligheid in de wijk. Veiligheid wordt een onderwerp van gesprek tussen bewoners. Mensen spreken elkaar aan. Samen met de politie en de gemeente en andere partners werkt u aan kortere lijnen met instanties, meer betrokkenheid van de buurt, en bestrijding van criminaliteit.

Hoe werkt buurtpreventie vereniging?

Een buurtpreventie vereniging wordt opgezet op eigen initiatief van de buurt. Er moeten voldoende bewoners willen meewerken. Er wordt een bestuur gekozen en er worden  statuten opgesteld. Er zal minimaal eenmaal per jaar een algemene ledenvergadering plaatsvinden. De buurtpreventie vereniging is door en van u!

Rol van de politie

Een buurtpreventie vereniging betekent niet dat u taken van de politie overneemt. Integendeel. De politie is juist dichter betrokken bij uw buurt. De wijkagenten weten  wat er in de buurt speelt, en kunnen voorlichting geven. Door de kennis die de politie zo opdoet, kunnen ze beter werken aan het voorkomen van criminaliteit.
Van u als bewoner en deskundige in uw buurt wordt gevraagd verdachte situaties op te merken en door te geven aan de politie.

Steuntje in de rug

Nieuwe buurpreventie verenigingen kunnen van de gemeente ondersteuning krijgen door middel van vermelding op de gemeentelijke website. Ook kan een beperkte eenmalige oprichtingsbijdrage (voor bijv. zaalhuur, informatiemateriaal) vereniging worden verstrekt.

Contact

Heeft u vragen? Mail deze naar de beleidsmedewerkers Openbare Orde en Veiligheid via veiligheid@belcombinatie.nl