Overlast door jongeren

Overlast door jongeren kunt u melden bij Signaleringsnetwerk Hart voor Jeugd Gemeente Blaricum. Onder andere de gemeente, politie, Halt en het jeugd- en jongerenwerk van Versa gebruiken uw informatie om de overlast in beeld te brengen en maatregelen te treffen. Ook uw tips zijn dus van harte welkom.

Melden

Overlast door jongeren kunt u melden via e-mail: Hart.voor.jeugd.Blaricum@Belcombinatie.nl
Ook kunt u ons tips sturen via dit e-mailadres.

Direct actie gewenst: melden bij politie 0900-8844

Het is niet verboden om op straat rond te hangen. Maar overlast veroorzaken is wel strafbaar. Onder overlast wordt dan verstaan; vernieling, troep achterlaten en alcohol en drugs gebruiken op openbare plekken. Meer informatie over wanneer er sprake is van overlast door hangjongeren en wanneer de overlast strafbaar wordt, staat op de website van de politie

Signaleringsnetwerk Hart voor Jeugd Gemeente Blaricum

De gemeente wil zoveel mogelijk problemen met hangjongeren voorkomen in plaats van deze op te lossen. Het Signaleringsnetwerk Hart voor Jeugd Gemeente Blaricum helpt hierbij. Aan dit netwerk nemen deel: gemeente, politie, Halt, jeugd- en jongerenwerk van Versa. Met elkaar observeren zij de overlast van risicojongeren (in de leeftijd van 9 tot circa 18 jaar) en zij volgen hen. Hoe eerder deze risicojongeren in beeld zijn bij de gemeente, des te eerder kunnen maatregelen worden genomen om de overlast te voorkomen. Met het netwerk ontstaat er een keten van zorg, die jeugd tijdig kan doorverwijzen voor noodzakelijke hulp. Samen lossen wij de knelpunten adequaat op.

Hard/t voor jeugd

Gemeente Blaricum vindt jeugd de basis van de samenleving. Jongeren moeten zich goed kunnen ontplooien. Niet alleen voor henzelf, maar ook voor de sociale samenhang en de duurzame economische ontwikkeling van het dorp. De gemeente investeert in jeugd en voert een actief jeugdbeleid. Dat ziet u terug bij allerlei gemeentelijke initiatieven. Op de webpagina Jeugdhulp leest u daar meer over.