Rampenbestrijding

De gemeente Blaricum valt onder de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

In deze veiligheidsregio wordt samengewerkt door de gemeenten in de regio (Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren), de brandweer, de geneeskundige hulpverlening, de politie en het Openbaar Ministerie. In voorbereiding op en tijdens een ramp of crisis wordt door deze verschillende disciplines samengewerkt en fungeren zij als crisisbeheersingsorganisatie.

DenkVooruitNL-Alert

Via NL-Alert informeert de overheid u over een noodsituatie in uw directe omgeving. U krijgt dan een bericht op uw mobiele telefoon. In dit bericht staat wat er aan de hand is en wat u het beste kunt doen. NL-Alert is een extra alarmmiddel.

Wees voorbereid op noodsituaties

Wie zich zorgen maakt over onverwachte gebeurtenissen of crises, kan zich alvast voorbereiden. Dit is vaak makkelijker dan u denkt. Op de website www.denkvooruit.nl vindt u informatie over verschillende (nood)situaties en risico's.