Wegen en groen

Blaricum is goed bereikbaar. Met een wegennetwerk van doorgaande wegen en veel zijstraatjes. En uitvalswegen die u zo op de A1 of de A27 brengen. Liever met de bus? Daarvoor is het openbaar streekvervoer van de Gooi- en Vechtstreek.

 • Verkeer en Vervoer

  Hier vindt u informatie over Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan, Parkeren in Oude Dorp, HOV in ’t Gooi en Toekomst openbaar vervoer (OV).

 • Melding openbare ruimte

  Losse stoeptegel? Overhangend groen, straatverlichting stuk, onveilige verkeerssituatie?

 • Straatverlichting

  U wilt een storing aan de openbare verlichting melden.

 • Werk in uitvoering

  Hier vindt u alle informatie over…

 • Laadpalen elektrisch rijden

  U wilt de gemeente Blaricum vragen om plaatsing van een oplaadpaal voor uw elektrische auto.

 • Riool

  De gemeente zorgt voor de aanleg en het onderhoud van het hoofdrioolstelsel. Bent u eigenaar van een woning of een niet-woning? Dan bent u verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de aansluiting op dit stelsel.

 • Geluidskaart

  Op grond van de Wet geluidhinder moet de gemeente Blaricum elke 5 jaar een geluidsbelastingkaart maken. Op deze kaart is te zien bij welke woningen in de gemeente sprake is van geluidbelasting, geluidhinder en slaapverstoring door verkeerslawaai.

 • Verkeersvisie 2035

  Hoeveel ruimte krijgt de auto in het centrum van Blaricum? Hoe kunnen we fietsen aantrekkelijker maken? Wat voor parkeerbeleid gaan we voeren? Welke kansen liggen er voor deelvervoer? De ‘Verkeersvisie 2035’ geeft antwoord op deze en andere vragen over verkeer in en om Blaricum.

 • Gladheidbestrijding

  In de winterperiode kunnen hevige sneeuwval, ijzel en opvriezen van natte weggedeelten overlast veroorzaken voor de weggebruiker. De gemeente probeert de gladheid zoveel mogelijk te bestrijden gedurende de periode vanaf eind oktober tot april. Tijdens deze periode staan de medewerkers van de gemeente dag en nacht paraat voor de bestrijding van eventuele gladheid.

 • Jaarlijkse bladcampagne

  Het is herfst en al het blad valt van de bomen. De gemeente verwijdert blad van de openbare gazons en de straten. Let op: u bent zelf verantwoordelijk voor het opruimen en afvoeren van blad uit uw eigen tuin. Leg dit dus niet aan de openbare weg.

 • Eikenprocessierups: vraag en antwoord

  Heeft u vragen over de eikenprocessierups? We hebben flink wat vragen en antwoorden voor u op een rij gezet. Denk hierbij aan vragen als: 'Hoe voorkom ik ongemak van de eikenprocessierups?', 'Wat doet de gemeente aan bestrijding?', 'Hoe krijg ik de eikenprocessierups uit mijn tuin?', 'Waarom hangen er op verschillende locaties nestkastjes in de gemeente?' en nog veel meer. Bekijk hieronder de lijst.

 • Zelfbeheer

  Zelfbeheer is het vrijwillig onderhouden van een gedeelte van de openbare ruimte. Dat kan een boomspiegel zijn (stukje grond rond een boom in de stoep), plantenbak, plantsoentje of zelfs een hofje of speelplek. Zelfbeheer is gedurende het hele jaar mogelijk, maar kan ook als eenmalige actie worden opgepakt. Vindt u het leuk om mee te doen? Dat kan!

 • Honden in Blaricum

  Honden zijn welkom in Blaricum. Tegelijkertijd willen we dat het voor alle inwoners prettig wonen en leven blijft. De gemeente heeft daarom gedragsregels voor hondenbezitters opgesteld. Met als doel: minder overlast en meer plezier! Houd u aan de gedragsregels en spreek elkaar erop aan als dat nodig is. Zo houden we Blaricum samen veilig en schoon. Van 7 t/m 24 september kon u via een enquête meedenken over de gedragsregels voor hondenbezitters en faciliteiten voor honden in Blaricum. We zijn nu alle input aan het verzamelen en verwerken. Op basis van de uitkomsten wordt een nieuw hondenbeleid opgesteld. Hierover volgt eind dit jaar meer.

 • Dierenoverlast

  Hebt u last van bijvoorbeeld ratten, wespen of de eikenprocessierups in de openbare ruimte?

 • Speelbeleid Blaricum 2022-2030

  Buiten spelen is belangrijk voor opgroeiende kinderen. Ze leren er samen spelen en ze ontwikkelen kracht en lenigheid in hun lichaam. Om dat te kunnen doen zijn er fijne en veilige speelplekken nodig, waar kinderen met en zonder beperking samen kunnen spelen. Met verschillende soorten speelplekken in een buurt. Met speeltoestellen, een spelaanleiding (bijvoorbeeld stapstenen), of bijvoorbeeld doeltjes.