Verkeer en Vervoer

Hier vindt u informatie over Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan, Parkeren in Oude Dorp, HOV in ’t Gooi en Toekomst openbaar vervoer (OV).

 • Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan

  De gemeente Blaricum hecht veel belang aan een veilige en prettige leefomgeving. Een goed netwerk van verkeer en vervoer hoort daarbij. Daarom heeft de gemeente Eemnes een Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP) 2017-2021 opgesteld. Hierin staan de ambities van de gemeente voor de komende jaren op het gebied van de bereikbaarheid, verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid. Speerpunt is de fiets, onder andere investeren we samen met de regio en provincie in een goed en veilig (snel)fietspaden netwerk.

 • Parkeren in Oude Dorp

  In het Oude Dorp Blaricum kunt u in de blauwe zone kort parkeren (maximaal 1,5 uur). Langparkeerders kunnen uitwijken naar het terrein bij Bellevue.

 • HOV in ’t Gooi

  Het is goed wonen in ’t Gooi en dat willen we graag zo houden. Daarom investeren we samen met de provincie Noord-Holland en de gemeenten Eemnes, Laren, Hilversum en Huizen in een betrouwbaar OV-netwerk voor alle inwoners en reizigers in ’t Gooi, onder andere door realisatie van een snelle hoogwaardige busverbinding tussen Hilversum en Huizen. In Blaricum komt er langs de Stichtseweg een halte met P+R voorzieningen en fietsenstallingen.

 • Toekomst openbaar vervoer (OV)

  Op 31 januari 2019 was er een extra openbare raadsbijeenkomst voor de raden van Blaricum, Eemnes en Laren over de nieuwe aanbesteding van het openbaar vervoer in de regio Gooi- en Vechtstreek door de provincie Noord-Holland. De ingebrachte wensen van bewoners en raad zijn doorgegeven aan de provincie Noord Holland. De provincie bepaalt uiteindelijk wat daarvan wordt overgenomen in het eisenpakket voor de aanbesteding. Het nieuwe openbaar vervoersysteem zal medio 2021 starten.