Planning deeltracé Huizen-Blaricum

Eind november 2018 volgt een tweede inloopavond waar bewoners zich kunnen uitspreken over het voorlopig ontwerp. Begin 2019 volgt het definitieve ontwerp. Dit ontwerp wordt vervolgens voorgelegd aan de gemeenteraad.

start gereed onderwerp

medio september 2018

medio oktober 2018
 
diverse gesprekken met stakeholders
oktober 2018 half november 2018 werksessies klankbordgroepen
oktober 2018 eind november 2018 opstellen Voorlopig Ontwerp (VO)
  eind november 2018 gezamenlijke raadsvergadering
  eind november 2018 tweede inloopbijeenkomst bewoners en belanghebbenden
eind november 2018 begin januari 2019 consultatie op Voorlopig Ontwerp (VO)
januari 2019 maart 2019 opstellen Definitief Ontwerp (DO)
  april 2019 vaststellen Definitief Ontwerp (DO)
begin 2020 eind 2020 aanbesteding contract en voorbereiding uitvoering
begin 2021 eind 2021 bouw infrastructuur en verkeersmaatregelen
  voorjaar 2022 ingebruikname HOV-busbaan