Zorg

De gemeente is verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Blaricum doet dat in samenwerking met Laren, Eemnes en Huizen, binnen de afdeling Maatschappelijke Zaken HBEL.

 • Inkomensondersteuning

  Het is belangrijk dat u alle kosten van het dagelijks leven kunt betalen. Ook als u (tijdelijk) minder inkomsten heeft. De gemeente kan u helpen en kijkt altijd of en hoeveel u kunt werken. Het doel is dat iedereen die kán werken, ook werkt en zo meedoet in de samenleving.

 • Mantelzorg

  Zorgt u als mantelzorger langdurig voor een familielid, buurvrouw of vriend met een beperking of chronische ziekte? En heeft u vragen over mantelzorg of mantelzorgondersteuning? Of wilt u een mantelzorgcompliment aanvragen voor een mantelzorger die u in het zonnetje wilt zetten?

 • Jeugdhulp

  Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor vrijwel alle jeugd- en opvoedhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Maar ook voor de geestelijke gezondheidszorg en de zorg voor kinderen met een lichte verstandelijke beperking. Jeugdhulp is er voor jongeren tot 18 jaar.

 • Jeugdlintje

  De gemeente wil kinderen en jongeren die een bijzondere daad hebben verricht in het zonnetje zetten. Misschien kent u een jonge inwoner uit Blaricum tussen 6 en 18 jaar die een lintje verdient? Iemand die iets bijzonders heeft gedaan voor Blaricum? Meld deze persoon dan aan voor een jeugdlintje.

 • Subsidies

  Subsidies op het gebied van sport, maatschappelijke dienstverlening, welzijn, cultuur, kunst en amateurkunstbeoefening.

 • Maatschappelijke Zaken HBEL

  Blaricum werkt samen met de gemeente Huizen, Eemnes en Laren, binnen de afdeling Maatschappelijke Zaken HBEL.

 • Gehandicaptenparkeerkaart of –parkeerplaats

  Als u een handicap heeft, kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart. Ook kunt u een parkeerplaats op kenteken aanvragen.

 • Adviesraad Sociaal Domein HBEL

  De Adviesraad Sociaal Domein HBEL is ingesteld door de gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren. Het doel van de adviesraad is eraan bijdragen dat elke Huizer, Blaricummer, Eemnesser of Laarder zo goed mogelijk mee kan doen in de samenleving.

 • Discriminatie en ongelijke behandeling

  Bent u gediscrimineerd of getuige geweest van discriminatie? Meld dit via het Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek van Versa Welzijn.

 • Vrijwilligerswerk

  In Blaricum, Eemnes en Laren zijn veel mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen. Denk aan ondersteuning bij een cultureel centrum, kerk of sportclub of aan vrijwillige thuishulpactiviteiten. Omdat de BEL-gemeenten vrijwilligerswerk belangrijk vinden en eventuele risico’s willen afdekken, zijn vrijwilligers automatisch verzekerd.

 • Sociaal wijkteam Blaricum

  Het Sociaal wijkteam Blaricum is er voor buurtbewoners die zich zorgen maken over zichzelf of iemand anders en een signaal daarover dicht in de buurt kwijt willen. Dit wijkteam bestaat uit sociaal werkers (van Versa Welzijn) en wijkverpleegkundigen.

 • Budgetcoach

  De Budgetcoach is er om u te helpen en te adviseren bij problemen rondom geld en (voorkoming van) schulden. De Budgetcoach kan u wijzen op het bestaan van allerlei hulpregelingen en samen met u onderzoeken welke hulp er nodig is.

 • Leefstijlpunt

  De gemeente gunt iedere inwoner een fit en vitaal leven. Als dat (even) niet lukt, kunt u terecht bij het Leefstijlpunt. Hier zijn professionals aanwezig om u te helpen op verschillende gebieden. Dat kan gaan om mentale steun, dagelijks functioneren, zingeving, en kwaliteit van leven.