Adviesraad Sociaal Domein

De onafhankelijke Adviesraad Sociaal Domein signaleert en adviseert gevraagd en ongevraagd aan het college van burgemeester en wethouders. Dit doet de raad in het algemeen belang.

Algemeen

De Adviesraad Sociaal Domein van Blaricum wil de stem horen van iedere inwoner die belang heeft bij maatschappelijke ondersteuning in onze gemeente en zal die stem laten klinken bij de gemeente. De adviesraad is er niet om individuele problemen op te lossen. Daarvoor kunt u naar het sociaal wijkteam Blaricum of het Advies- en Informatiepunt sociaal domein HBEL

Leden

De raad bestaat uit inwoners van Blaricum met ervaring op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. Ze zijn allen op persoonlijke titel benoemd.

  • Margot Cornelis-Carstens, vice voorzitter
  • Sabine Fijn van Draad, penningmeester
  • Marga Haarsma-Stoelinga
  • Roel Huijsman
  • Alro Jansma
  • Jan Min

Contact

Voor meer informatie over de Adviesraad Sociaal Domein kunt u contact opnemen met vice-voorzitter Margot Cornelis-Carstens. Zij is bereikbaar via m.cornelis@comarco.nl