Discriminatie en ongelijke behandeling

Bent u gediscrimineerd of getuige geweest van discriminatie? Meld dit via het Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek van Versa Welzijn.

Algemeen

Discriminatie is het ongelijk behandelen van mensen op basis van persoonlijke kenmerken die er in die situatie niet toe doen. Zo kan iemand worden afgewezen voor een baan omdat zij een vrouw is, uitgescholden worden op straat omdat hij homo is of een discotheek niet worden binnengelaten vanwege zijn of haar huidskleur.

De wet biedt bescherming tegen discriminatie op 8 persoonlijke kenmerken of gronden. Namelijk: godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele gerichtheid of burgerlijke staat.

Discriminatie melden

Het is belangrijk om uw ervaring te melden bij Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek. Zij adviseren en ondersteunen personen en organisaties bij gevallen en gevoelens van discriminatie.

U kunt discriminatie melden via Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek van Versa Welzijn.