Jeugdlintje

De gemeente wil kinderen en jongeren die een bijzondere daad hebben verricht in het zonnetje zetten. Misschien kent u een jonge inwoner uit Blaricum tussen 6 en 18 jaar die een lintje verdient? Iemand die iets bijzonders heeft gedaan voor Blaricum? Meld deze persoon dan aan voor een jeugdlintje.

Wat is een jeugdlintje?

Kinderen en jongeren die een bijzondere daad hebben verricht, willen we met het jeugdlintje in het zonnetje zetten. Zo laten we zien dat we trots op ze zijn. Het gaat om een eenmalige, bijzondere actie. Bijvoorbeeld iemand die een inzamelactie heeft opgezet om iemand anders te kunnen helpen. Of een jongere die iemand heeft geholpen bij een vervelende situatie. Het is anders dan een jongere die vrijwilligerswerk doet, dit gaat om een éénmalige actie. Het gaat echt om 'jonge helden'.  

Iemand aanmelden

Iedereen kan iemand aanmelden voor een jeugdlintje. Bijvoorbeeld een familielid, klasgenoot, vrienden. Jezelf aanmelden kan niet. Jonger dan 18? Dan is toestemming van de ouders nodig. Vermeld in de aanmelding waarom uw kandidaat een jeugdlintje verdient (maximaal 500 woorden). Zet erbij om welke activiteit(en) het gaat en waarom dit bijzonder is. Vermeld ook:

  • Naam van de genomineerde;
  • Leeftijd van de genomineerde;
  • School van de genomineerde;
  • Straat en huisnummer van de genomineerde;
  • Telefoonnummer ouders/verzorgers van de genomineerde.

Voorwaarden

Er geldt een aantal criteria om een jeugdlintje te verdienen. Het gaat om kinderen en jongeren van 6 tot en met 18 jaar die:

  • wonen in Blaricum, tenzij hij/zij deel uitmaakt van een genomineerde groep kinderen/jongeren;
  • een daad hebben verricht, waardoor ongelukken met, of ernstig leed van, mensen of dieren zijn voorkomen of beperkt zijn gebleven;
  • een (eenmalige) bijzondere prestatie hebben verricht die een grote toegevoegde waarde heeft (of heeft gehad) voor de samenleving;
  • vrijwillig iets hebben gedaan voor anderen, bijvoorbeeld voor een goed doel, het dorp of de samenleving;
  • nog niet op een andere manier beloond zijn voor hun inzet.

Selectie en uitreiking

Het college bekijkt alle aanmeldingen en bepaalt welke kinderen een lintje krijgen. Dan wordt ook gekeken naar het uitreikmoment. 

De uitreiking gebeurt door de wethouder jeugd en vindt plaats in de raadzaal op een feestelijke manier. 

De winnaar van het jeugdlintje ontvangt een prijs in de vorm van een lintje en een cadeaubon. Bij een groep(en) wordt één lintje uitgereikt. Iedere deelnemer ontvangt een bioscoopbon en een groepsfoto van de uitreiking