Klacht over een medewerker of aanbieder van zorg

U kunt een klacht indienen als u niet tevreden bent over de wijze waarop u bent behandeld door een medewerker van Maatschappelijke Zaken HBEL. Of als u een klacht heeft over een aanbieder van zorg of hulp die valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Klacht over medewerker Maatschappelijke Zaken HBEL

Heeft u gesproken met een medewerker van de HBEL over zorg en ondersteuning? En heeft u een klacht over de wijze waarop u door deze medewerker bent behandeld? Dan kunt u contact opnemen met de klachtencoördinator van Maatschappelijke Zaken HBEL. Dit kan op verschillende manieren:

  • Telefonisch via 035 - 528 12 47
  • Schriftelijk door te schrijven naar: Maatschappelijke Zaken (HBEL), t.a.v. klachtencoördinator HBEL, postbus 5, 1270 AA Huizen
  • Per e-mail: gemeente@huizen.nl
  • Via het online klachtenformulier op de website Maatschappelijkezaken.nl

De gemeente Blaricum werkt op het gebied van zorg en ondersteuning, inkomen, werk en welzijn samen met de gemeenten Huizen, Eemnes en Laren (Maatschappelijke Zaken HBEL). De HBEL-organisatie bevindt zich in Huizen.

Klacht over aanbieder van zorg of hulp

Heeft u een klacht over een aanbieder van zorg of hulp? En valt de dienst van die aanbieder onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Blaricum? Dan kunt u uw klacht melden bij een centraal regionaal klachtenbureau. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website Maatschappelijkezaken.nl