Sociaal wijkteam Blaricum

Het Sociaal wijkteam Blaricum is er voor buurtbewoners die zich zorgen maken over zichzelf of iemand anders en een signaal daarover dicht in de buurt kwijt willen. Dit wijkteam bestaat uit sociaal werkers (van Versa Welzijn) en wijkverpleegkundigen.

Samen kijken naar een oplossing

Samen met de betreffende persoon kijken de wijkverpleegkundige en de sociaal werker welke eenvoudige oplossingen mogelijk zijn in de directe omgeving. Daarbij wordt gekeken naar het eigen netwerk, de mogelijkheden in de buurt en het leggen van verbindingen tussen inwoners. Als het nodig is, kan de wijkverpleegkundige een indicatie voor (medische) zorg afgeven en/of kan de sociaal werker iemand doorverwijzen naar de gemeente. De inwoner gaat dan met de gemeente in gesprek over de noodzakelijke aanvullende zorg, hulp of ondersteuning. Het Sociaal wijkteam werkt samen met onder andere wijkagenten, woningbouwverenigingen, en huisartspraktijken en andere professionals in zorg en welzijn.

Hoe bereikt u het wijkteam

  • Inloopspreekuur
    Het inloopspreekuur is elke dinsdag van 12.30 tot 13.30 uur in de Blaercom, Schoolstraat 3. 
  • Telefonisch
    Het team is te bereiken op 035 - 750 41 38 (op dinsdag, woensdag en donderdag van 09.00 tot 16.00 uur).
  • Per e-mail