Een goed idee voor uw wijk of buurt?

Wilt u een AED installeren die publiekelijk toegankelijk is? Of een straatspeeldag organiseren voor kinderen? En kunt u daar een financiële bijdrage van de gemeente goed bij gebruiken? Dan komt uw initiatief misschien in aanmerking voor de Subsidieregeling inwonersinitiatieven.

Subsidieregeling inwonersinitiatieven

Het kan van alles zijn, zo lang uw buurt of wijk er maar socialer, gezelliger of zorgzamer door wordt. Denk bijvoorbeeld aan het opzetten van een buurtbieb. Of het organiseren van activiteiten voor de jeugd of voor de ouderen. Zoals een theatervoorstelling voor de wijk, een zeskamp of het initiëren van een vrijwillige hulp- of klussendienst.

Straat- en buurtfeesten en barbecues zijn van de regeling uitgesloten.

De gemeente heeft voor deze regeling een budget van € 10.000,- per kalenderjaar beschikbaar. Dat bedrag geldt als subsidieplafond. Dit betekent dat als dat budget is uitgegeven, alle daarop volgende aanvragen om die reden worden afgewezen.

Aanvragen

Voor het indienen van een aanvraag kunt u het aanvraagformulier (pdf 335 KB) downloaden. Het volledig ingevulde en ondertekende formulier stuurt u per post naar de gemeente Blaricum, Postbus 71, 3755 ZH Eemnes. Of ingescand via de mail naar info@blaricum.nl