Verzoek voor acute opvang asielzoekers

De instroom van asielzoekers is onverminderd hoog, de problemen bij Ter Apel zijn nog niet opgelost. Staatssecretaris Eric van der Burg heeft een dringende oproep aan gemeenten gedaan om extra opvangplekken voor asielzoekers te creëren. Als gemeenten geen gehoor geven aan deze oproep, wordt aangekondigd eventueel asielzoekers te plaatsen zonder medewerking van gemeenten. Het COA heeft contact gehad met de eigenaar van het voormalig terrein van het ziekenhuis TerGooi. De gemeente Blaricum is benaderd over dit terrein als één van mogelijke noodopvanglocaties. Op basis van dit verzoek onderzoekt de gemeente de (on)mogelijkheden van deze locatie als tijdelijke noodopvangplek.

De gemeente Blaricum heeft uitgesproken dat op deze plek woningbouw zal moeten komen en een eventuele tijdelijke invulling mag niet in de weg komen te staan van deze ontwikkeling. Het bijdragen aan de maatschappelijke opgave; oplossen van het tekort aan woningen in de regio is onze grootste prioriteit. Tegelijkertijd zien we ook dat het proces om te komen tot een bestemmingsplan en een bouwvergunning de nodige tijd vergt, waardoor het terrein in de komende tijd beschikbaar is voor andere invullingen.

Gezien het verzoek voor noodopvang, zal de gemeente op korte termijn onderzoeken wat de mogelijkheden van een functie als noodopvang zijn binnen het huidige bestemmingsplan, welke aanpassingen er nodig zijn en welke afspraken er gemaakt zouden moeten worden om de tijdelijkheid, organisatie door het COA en ondersteuning ten behoeve van de openbare orde en veiligheid te garanderen. De gemeente is daarom hierover in overleg met het COA en de eigenaren getreden. We verwachten de komende weken hier meer uitspraak over te kunnen doen.