Griffie

De belangrijkste taak van de griffie is het adviseren en logistiek ondersteunen van de gemeenteraad en de raadscommissies.

Andere taken van de griffie:

  • Vergaderingen van raadscommissies en de gemeenteraad begeleiden
  • Informatievoorziening (stukkenstroom) van en naar de raad en raadscommissies verzorgen; vergaderagenda’s samenstellen
  • De raadsvoorzitter (de burgemeester) en de raadscommissievoorzitters ondersteunen bij het uitoefenen van hun voorzitterschap
  • Raadsleden helpen bij het maken van moties, amendementen en initiatiefvoorstellen

Griffier

De griffier is de eerste adviseur van de gemeenteraad. Deze adviseert de burgemeester, raadsleden en de leden van de agendacommissie (fractievoorzitters van de gemeenteraad) zowel inhoudelijk als procedureel. De griffier zit in de raadzaal naast de voorzitter en ondersteunt deze in de taak als voorzitter van de vergadering.

Contact met de griffie

Stuur een e-mail naar griffie@blaricum.nl.

Raadsgriffier

Tosca de Jong
Telefoon: 06 50 01 02 43
E-mail: t.dejong@blaricum.nl

Raadscommissie-griffier

Monique de Haan-Broné
Telefoon: 06 15 65 38 42
E-mail: m.dehaan@blaricum.nl