Gemeenteraad

De gemeenteraad vertegenwoordigt alle inwoners van Blaricum.

 • Wat doet de gemeenteraad

  De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente.

 • Raadsleden

  De gemeenteraad bestaat uit 15 leden. De zetels zijn verdeeld over 6 fracties.

 • Raadsvergaderingen

  Agenda van raadsvergaderingen in de gemeente.

 • Raadscommissie

  Elke maand is er een raadscommissie op dinsdagavond in de raadzaal van het gemeentehuis in Blaricum.

 • Griffie

  De griffie ondersteunt de gemeenteraad bij zijn werk.

 • Rekenkamer BEL

  De Rekenkamer BEL onderzoekt onafhankelijk of het lokale bestuur de afgesproken doelen heeft behaald.