Raadscommissie

Een raadscommissie is een openbare vergadering, waarin over verschillende raadsvoorstellen, voorafgaand aan de raadsvergadering, wordt overlegd. 

Elke maand is er een raadscommissie op dinsdagavond in de raadzaal van het gemeentehuis in Blaricum, Kerklaan 16. Afhankelijk van de onderwerpen is dat 1 a 2 keer per maand. 

Agenda en stukken raadscommissie 

Bekijk wanneer er raadscommissies zijn in de gemeente. 

Raadscommissie live volgen of terugluisteren

Inspreken

Wilt u inspreken tijdens een raadscommissie, meldt u zich dan aan bij de griffie. Stuur een e-mail naar griffie@blaricum.nl.

Afhankelijk van het aantal mensen dat wil inspreken, heeft u 5 minuten inspreektijd. We raden u aan, als u zich aanmeldt, ook alvast het onderwerp en uw inbreng daarover in uw e-mail te vermelden. U kunt de inspreektijd dan gebruiken om uitleg te geven op het onderwerp dat u indient. 

Raadscommissies zijn niet bedoeld om bezwaar of beroep aan te tekenen. Ook niet om in te gaan op benoemingen, voordrachten, keuzes of aanbevelingen van personen.