Raadsvergaderingen

In de raadsvergadering gaan raadsleden met elkaar in debat over de raadsvoorstellen en nemen daarna hierover besluiten door erover te stemmen. 

De gemeenteraad heeft 1 keer per maand op dinsdagavond een raadsvergadering in de raadzaal van het BEL-kantoor, Zuidersingel 5 in Eemnes.

Raadsvergaderingen zijn openbaar. U kunt bij deze vergaderingen aanwezig zijn. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden.

Agenda en stukken raadsvergaderingen 

Bekijk wanneer er raadsvergaderingen zijn in de gemeente. 

Raadsvergaderingen live volgen of terugluisteren

Raadsbesluiten

Van iedere raadsvergadering maakt de gemeenteraad een lijst met besluiten. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende raadsvergadering vastgesteld. Kies de datum van de raadsvergadering. De besluitenlijst vindt u onder Hamerstukken. Vergaderkalender en besluitenlijsten bekijken