Rekenkamer BEL

De Rekenkamer BEL is onafhankelijk en werkt voor de gemeente Blaricum, Eemnes en Laren.

De Rekenkamer BEL doet onder andere onderzoek naar:

  • Wat de gemeente met haar beleid wil bereiken
  • Of de gemeente hetzelfde kan doen voor minder geld
  • Maakt de gemeente waar wat ze beloofd heeft

Het doel van de onderzoeken is bij te dragen aan het verbeteren van de gemeentelijke bedrijfs- en beleidsvoering. Maar ook het versterken van de controlerende rol van de gemeenteraad. De Rekenkamer BEL wil voor inwoners zichtbaar maken hoe het geld van de gemeente wordt besteed. Ook onderzoekt de Rekenkamer BEL of de gemeente waarmaakt wat ze beloofd heeft. 

Leden

  • De heer B. Belhaj (voorzitter)
  • De heer N. El Mansouri (lid)

Ideeënbox 

Heeft u als inwoner een onderwerp waarvan u denkt: ‘Daar zou de Rekenkamer BEL een onderzoek naar moeten instellen’, stuur ons dan een e-mail via rekenkamer@belcombinatie.nl. Omschrijf het onderwerp en vertel kort waarom u denkt dat we dat moeten onderzoeken. De Rekenkamer BEL zal u laten weten wat er met uw idee wordt gedaan. 

De Rekenkamer BEL behandelt geen ideeën die met uw persoonlijke situatie te maken hebben. Het idee dat u instuurt moet gaan over het functioneren van de gemeente.