Wat doet de gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. Voorzitter van de gemeenteraad is de burgemeester. De gemeenteraad van Blaricum bestaat uit 15 leden. Alle leden zijn lid van een politieke partij en rechtstreeks gekozen door de stemgerechtigde inwoners. De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente Blaricum. De raad geeft de hoofdlijnen voor het beleid in de gemeente aan en controleert het dagelijks bestuur, het college van burgemeester en wethouders.

Samenstelling gemeenteraad

De gemeenteraad Blaricum bestaat uit 6 politieke partijen:

  • Hart voor Blaricum (6 zetels)
  • VVD (3 zetels)
  • D66 (2 zetels)
  • De Blaricumse Partij (2 zetel)
  • PvdA/GroenLinks (1 zetel)
  • CDA (1 zetel)

Fractievertegenwoordigers

Partijen hebben de mogelijkheid om maximaal twee fractievertegenwoordigers aan te stellen die deelnemen aan de raadscommissie. 

Zie ook