Twee Koninklijke onderscheidingen in Blaricum

Op vrijdag 26 april ontvingen de heer Harm Kremer en de heer Robert Breitenstein uit Blaricum een Koninklijke onderscheiding voor hun bijzondere verdiensten. Zij zijn benoemd tot ‘Lid in de Orde van Oranje-Nassau’.

De feestelijke uitreiking van de lintjes, door burgemeester Barbara de Reijke, vond plaats in het gemeentehuis van Blaricum.

Meneer Harm Kremer

De heer Kremer werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, als erkenning voor zijn inzet in Blaricum op diverse terreinen.

Al decennia lang is de heer Kremer betrokken bij de Blaricumse kermisweek. Hij keurt rijtuigen bij het ringsteken en verzorgt bloemen bij de opening. Van 1995 tot 2001 vervulde hij onder andere een bestuursfunctie bij Fleurop. In 1999 startte de heer Kremer bij de Lion’s Club Blaricum, waar hij hielp bij de organisatie van de jaarlijkse Gooische Rally. Ook bedacht hij het Cabriolet Ringsteken. Hier was hij actief tot 2022.

In 2008 werd de heer Kremer benoemd tot Vrijwilliger van het Jaar in Blaricum. Van 2008 tot 2012 was Kremer penningmeester bij de Agrarische Stichting Blaricum. En in 2009 hielp hij bij het renoveren van het hekwerk van de Sint Vituskerk.

Sinds 2015 maakt de heer Kremer zich sterk voor de Voedselbank Gooi & Vechtstreek. Hier verzorgt hij de emballage. Tussen 2018 tot 2022 was de heer Kremer lid van het comité Vrijwilliger van het Jaar in Blaricum. En sinds 2022 zet hij zich ook in voor het jaarlijkse Blaricum Music Festival.

Meneer Robert Breitenstein

De heer Breitenstein werd ook benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, als erkenning voor zijn inzet in Blaricum en omstreken bij verschillende sportorganisaties.

Sinds 1998 is de heer Breitenstein voorzitter van de materialencommissie bij de Larensche Mixed Hockey Club. Hier is hij verantwoordelijk voor een zorgvuldige omgang, controle en reparaties van verschillende sportmaterialen zoals bijvoorbeeld de keepersuitrusting.

Van 2008 tot 2020 was hij lid van de arbitragecommissie, coördinator van de scheidsrechtersopleiding (CS+) en het opstellen en uitvoeren van het beleid rondom arbitrage. Daarnaast trainde hij tussen 2010 en 2013 het G-hockey. Hier wordt gehockeyd door lichamelijk en/of geestelijk gehandicapte kinderen.

Daarnaast is de heer Breitenstein al 40 jaar vrijwilliger bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond. Hij was tot 2019 actief als bondsscheidsrechter en is nu beoordelaar van bondsscheidsrechter. Hij reist vele zaterdagen af om scheidsrechters te adviseren en te helpen.

Oranjetoost 

Zaterdag 27 april is om 9.30 uur een Oranjetoost, eveneens in het gemeentehuis. Alle gedecoreerden, ook de nieuwe gedecoreerden, zijn hiervoor uitgenodigd.

Iemand voordragen

Kent u ook iemand die een lintje verdiend? Meld diegene vooral aan, alle informatie hierover staat op onze website of op www.lintjes.nl.

 

Een foto van meneer Breitenstein tijdens de Lintjesregen 2024 in Blaricum.

Een foto van meneer Kremer tijdens de Lintjesregen 2024 in Blaricum.

Een foto van meneer Kremer en meneer Breitenstein tijdens de Lintjesregen 2024 in Blaricum.