Voornemen tot verkoop stuk gemeentegrond

De gemeente Blaricum is van plan om een stuk gemeentegrond van ongeveer 144 m2 te verkopen. Het betreft de verkoop gelegen bij Bierweg 20 (kadastraal bekend gemeente Blaricum, sectie D, nummer 1865) gedeeltelijk aan Liander N.V. en gedeeltelijk aan de eigenaren van Bierweg 20 . De gemeente Blaricum is van mening dat er voor deze overdracht geen openbare en transparante verkoop-procedure nodig is.

De gemeente stelt dat: 

  1. Voor de verkoop van het gedeelte aan Liander N.V. wordt de grond verkocht om een uitbreiding van het elektriciteitsnet mogelijk te maken. Liander N.V. is aangewezen als beheerder van het elektriciteitsnet op grond van artikel 10 Elektriciteitswet. Aangezien dit perceel alleen verkocht wordt voor het realiseren van een deel van het elektriciteitsnet komt alleen Liander N.V. in aanmerking voor de aankoop van dit perceel.
  2. Voor de verkoop van het gedeelte aan de eigenaren van Bierweg 20 wordt de grond verkocht, omdat al jaren sprake is van inrichting als tuin bij Bierweg 20, waarmee eigenaren de enige gegadigde zijn.

Vervaltermijn

Bent u het niet eens met dit voornemen en vindt u dat onder gelijkwaardige voorwaarden het stuk gemeentegrond gegund zou moeten worden? Dan kunt u uiterlijk 7 mei (20 dagen na publicatie van dit voornemen) een gerechtelijke procedure in kort geding aanspannen bij de afdeling Privaatrecht van de rechtbank Midden-Nederland. Dit moet u doen door het laten uitbrengen van een dagvaarding in kort geding aan het adres van de gemeente Blaricum.

De termijn van 20 dagen is een zogenaamde ‘vervaltermijn’. Wanneer niet binnen deze termijn een kort geding is gestart is het niet meer mogelijk om over deze eigendomsoverdracht aanspraken tegen de gemeente te maken.