Belastingen

Een groot deel van de kosten voor bijvoorbeeld onderwijs, zorgtaken, wegen, riolering en openbaar groen worden betaald uit belastingen. Dat betekent dat u betaalt voor de diensten en voorzieningen die de Gemeente Blaricum levert.

  • Belastingtaken naar gemeente Huizen

    Vanaf 1 januari 2023 draagt de gemeente Blaricum alle werkzaamheden rondom de gemeentelijke belastingen over aan de gemeente Huizen. De gemeente Laren doet dit ook. De gemeenten gaan hiervoor een dienstverleningsovereenkomst aan. De gemeenten Blaricum en Laren blijven zelf verantwoordelijk voor het maken van beleid en het bepalen van de belastingtarieven

  • Leges

    Leges is de vergoeding voor bepaalde (administratieve) diensten die de gemeente uitvoert. Bijvoorbeeld voor het verstrekken van een rijbewijs, of het geven van kopieën van documenten. Maar ook voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning of het behandelen van een bestemmingsplan. De gemeentelijke legesverordening bevat 2 tabellen. Op deze pagina leest u hier verder over.