Belastingen

Een groot deel van de kosten voor bijvoorbeeld onderwijs, zorgtaken, wegen, riolering en openbaar groen worden betaald uit belastingen. Dat betekent dat u betaalt voor de diensten en voorzieningen die de Gemeente Blaricum levert.

 • WOZ en OZB

  De Wet waardering onroerende zaken (WOZ) regelt de waardering van onroerende zaken. Op basis van de WOZ-waarde van uw huis betaalt u belasting. De gemeente stelt elk jaar de waarde van alle onroerende zaken binnen de gemeentegrenzen vast. Daarom taxeert de gemeente elk jaar alle woningen, bedrijfspanden, bouwkavels en ander onroerend goed. Dat taxeren gebeurt geautomatiseerd. Op deze pagina leest u hier verder over.

 • Overige belastingen

  Naast Onroerende Zaakbelasting (OZB) heft de gemeente ook belasting voor onder andere afvalstoffen, baatbelasting, precario en riool. Op deze pagina leest u hier verder over.

 • Leges

  Leges is de vergoeding voor bepaalde (administratieve) diensten die de gemeente uitvoert. Bijvoorbeeld voor het verstrekken van een rijbewijs, of het geven van kopieën van documenten. Maar ook voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning of het behandelen van een bestemmingsplan. De gemeentelijke legesverordening bevat 2 tabellen. Op deze pagina leest u hier verder over.

 • Betaalmogelijkheden

  U kunt de aanslag(en) gemeentelijke belastingen via automatische incasso betalen. Het kan voorkomen dat u niet in staat bent om belastingen te betalen. In sommige situaties kunt u een betalingsregeling treffen. Soms is kwijtschelding mogelijk. Op deze pagina leest u hier verder over.

 • Toelichting aanslag gemeentelijke belastingen 2022 Blaricum

  pdf, 510kB