Nieuwsberichten

Hier vindt u nieuws- en persberichten die door gemeente Blaricum zijn uitgebracht.

 • Week tegen Eenzaamheid

  De Week tegen Eenzaamheid is dit jaar van 30 september t/m 7 oktober. In deze week staat ontmoeting en verbinding centraal.

 • Bouw zorgresidentie in De Blaricummermeent verloopt soepel

  In De Blaricummermeent wordt momenteel door HD een nieuwbouw zorgvilla gebouwd voor senioren met een hoge zorgbehoefte die niet meer zelfstandig kunnen wonen en behoefte hebben aan 24-uurs zorg en bescherming. Op donderdag 16 september 2021 werd de bouw die soepel verloopt, gevierd. Wethouder Anne-Marie Kennis was hierbij aanwezig en benadrukte de fijne samenwerking.

 • Echtpaar Van der Veen 50 jaar getrouwd

  Wethouder Anne-Marie Kennis bracht donderdag 16 september 2021 een felicitatiebezoek aan echtpaar Van der Veen voor hun 50-jarig huwelijksjubileum. Van harte gefeliciteerd!

 • Boomspiegels: hoe en wat?

  U heeft er vast één in uw buurt: een boomspiegel. Dat is een stukje grond rond een boom in de stoep. De meeste boomspiegels zijn nu kaal, zonder planten en bloemen. Wat als dat nu zou veranderen in een bloemenfestijn voor bijen en vlinders?

 • Wilt u ook deelnemen aan de cursus Politiek Actief?

  Met deze cursus wil de gemeenteraad Blaricummers enthousiast maken om politiek actief te worden, bijvoorbeeld als lid van een politieke partij of als gemeenteraadslid.

 • Uitreiking boek ‘Op het oog gewone huizen’

  Op donderdag 9 september 2021 reikt burgemeester Joan de Zwart-Bloch het boek ‘Op het oog gewone huizen’ uit aan groep 8 van OBB Blaricum. In dit boek lees je over Blaricum in oorlogstijd. Dit boek wordt aan alle kinderen uit groep 8 in Blaricum uitgereikt voor 75 jaar bevrijding in Nederland. Door corona is deze uitreiking uitgesteld naar dit moment.

 • Vacature vrijwilligerscomité

  Heeft u een groot hart voor vrijwilligers? Misschien bent u zelf vrijwilliger? Dan is deze vacature iets voor u! Het vrijwilligerscomité Blaricum zoekt een nieuw bestuurslid.

 • Vrijwilligersavond

  De gemeente Blaricum is erg blij met de inzet van vrijwilligers voor de Blaricumse gemeenschap. Om deze waardering te tonen, organiseert de gemeente weer een vrijwilligersavond. De avond is op donderdag 28 oktober 2021 in Het Vitus (Kerklaan 10). Wij hopen de vrijwilligers dan in goede gezondheid te mogen begroeten.

 • Veldwerk Koopstromenonderzoek 2021 in september van start

  Groot onderzoek naar koopgedrag in de Randstad en Noord-Brabant

 • Oefening van Defensie nabij Stichtse strand

  Het Ministerie van Defensie zal van dinsdag 7 t/m donderdag 9 september 2021 een teambuilding oefening houden in de omgeving van het Blaricumse strand.

 • Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid vastgesteld

  De gemeenteraden, Provinciale Staten en het waterschap hebben de Regionale Energiestrategie (RES) voor de Gooi en Vechtstreek vastgesteld.

 • Het Repair Café opent weer haar deuren

  Na ongeveer 1,5 jaar kunt u weer terecht bij het Repair Café in Blaricum, Eemnes of Laren. Heeft u een kapotte stofzuiger, strijkbout of een ander huishoudelijk hulpmiddel? Of wellicht een kledingstuk dat gemaakt moet worden? Het team van het Repair Café helpt u graag!

 • Sluiting bedrijfsruimte Binnendelta

  Op 29 juli 2021 is op last van burgemeester Joan de Zwart-Bloch een bedrijfsruimte aan de Binnendelta gesloten. Op grond van overtreding van de Opiumwet is de bedrijfsruimte voor 6 maanden gesloten.

 • Verhoging tarief Nederlandse identiteitskaart

  Op 2 augustus 2021 wordt het nieuwe model van de Nederlandse identiteitskaart geïntroduceerd.

 • Onderzoek in de ondergrond voor aardwarmte

  Vanaf eind augustus tot oktober 2021 vindt er in de gemeente onderzoek plaats in de ondergrond voor aardwarmte. Energie Beheer Nederland (EBN) voert het onderzoek uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat. Het vindt onder andere plaats op het grondgebied van Blaricum en Laren. Bewoners en eventuele bedrijven in de directe omgeving van de werkzaamheden ontvangen hierover een brief van EBN.

 • Onderzoek wijkcentrum de Malbak

  De Malbak is een ontmoetingsplaats voor jong en oud in De Bijvanck. De gemeente onderzoekt welke verbeteraanpassingen er bij de Malbak nodig zijn. Daarvoor zijn de behoeften en wensen van bewoners uit de Bijvanck en de Blaricummermeent in beeld gebracht via een online vragenlijst.

 • Surfen en kite-surfen bij Stichtse Strand

  Het water bij het Stichtse Strand is niet aangewezen als (kite)surfgebied door Rijkswaterstaat.

 • Geen kermisattracties op het Harde in Blaricum

  Het opstellen van de kermisattracties op het Harde in Blaricum op 16, 17 en 18 augustus 2021 gaat alsnog niet door. De kermisexploitanten hebben de gemeente laten weten dat zij liever volgend jaar zoals vanouds, aanwezig zullen zijn in het centrum van het dorp. Vanwege de geldende coronamaatregelen, het houden van voldoende afstand, liet de gemeente weten de attracties te verplaatsen naar het Harde. Op deze locatie is meer ruimte dan in het centrum van het dorp waardoor er toch een kermis kon worden gehouden.

 • Asbest centraal inleveren op het scheidingsstation in Hilversum en textielcontainers in een nieuw jasje!

  Veranderingen per 1 juli 2021: inleveren asbest alleen nog in Hilversum en textielcontainers in nieuw jasje.

 • Online informatieavond over een nieuwe RWZI voor Blaricum en Huizen

  De rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI´s) van Blaricum en Huizen zuiveren het afvalwater van Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren. Beide RWZI’s zijn toe aan groot onderhoud of vernieuwing. Uit onderzoek blijkt dat het duurzamer en voordeliger is om één nieuwe RWZI te bouwen in plaats van twee. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht doet daarom onderzoek naar de meest geschikte locatie voor een nieuwe RWZI. Om bewoners te informeren organiseert het waterschap online informatiebijeenkomsten. Na de informatiebijeenkomsten kunnen bewoners hun mening delen via een online vragenlijst.

 • Kermis in Blaricum

  De kermis in Blaricum vindt dit jaar plaats op maandag 16, dinsdag 17 en woensdag 18 augustus.

 • Honden in Blaricum

  Honden zijn welkom in Blaricum. Tegelijkertijd willen we dat het voor alle inwoners prettig wonen en leven blijft. De gemeente heeft daarom gedragsregels voor hondenbezitters opgesteld. Met als doel: minder overlast en meer plezier! Houd u aan de gedragsregels en spreek elkaar erop aan als dat nodig is. Zo houden we Blaricum samen veilig en schoon.

 • Koninklijke onderscheiding voor inwoner uit Blaricum

  Op vrijdag 4 juni 2021 ontving de heer Peter Blom uit Blaricum een Koninklijke onderscheiding voor zijn bijzondere verdiensten. Burgemeester Joan de Zwart-Bloch verraste hem die middag met dit bijzondere feit tijdens een bijeenkomst waarin de heer Blom - na een dienstverband van 40 jaar - afscheid nam van Triodos Bank. De heer Blom is benoemd tot ´Officier in de Orde van Oranje-Nassau´.

 • Voorkom aanmaning gemeentelijke belastingen

  Eind februari is een deel van de aanslagen voor de gemeentelijke belastingen 2021 verzonden aan de inwoners van Blaricum, Eemnes en Laren. Wie geen automatische incasso heeft voor deze aanslag, moest de aanslag op 30 april betaald hebben.

 • Koninklijke Onderscheidingen in Blaricum

  Op maandag 26 april 2021 ontvingen 5 inwoners uit Blaricum tijdens de jaarlijkse lintjesregen een Koninklijke Onderscheiding voor hun bijzondere verdiensten. Het gaat om de heer Kastelein, de heer Van Aalst, mevrouw Cornelis-Carstens en mevrouw Hund. Burgemeester Joan De Zwart-Bloch verblijdde hen die ochtend met dit feestelijke nieuws en sprak hen online toe. Diezelfde middag kregen de gedecoreerden de versierselen thuis door de burgemeester overhandigd.

  De heer Wolvetang woont sinds kort in Blaricum. Omdat de heer Wolvetang zijn bijzondere verdiensten verricht in de gemeente Huizen, ontvangt hij uit handen van de burgemeester van Huizen, Niek Meijer, de Koninklijke Onderscheiding.

 • Gratis ontwikkelprogramma Educentre

  Opleidingen zijn ontzettend belangrijk voor uw ontwikkeling. Daarom bieden de gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren (HBEL) opleidingen, leerroutes en competentietesten aan voor inwoners. U kunt gratis en onbeperkt gebruikmaken van het online ontwikkelprogramma van Educentre.

 • HOV-buslijn Blaricum

  Het is goed wonen in ’t Gooi en dat willen we graag zo houden. Daarom investeert de gemeente Blaricum samen met de provincie Noord-Holland en de gemeenten Eemnes, Laren, Hilversum en Huizen in een betrouwbaar OV-netwerk voor alle inwoners en reizigers in ’t Gooi. Onder andere door de realisatie van een Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) route tussen Hilversum en Huizen.

 • Waardering voor mantelzorgers

  Mantelzorg is dankbaar werk, maar het kan ook zwaar zijn. Ontvangt u mantelzorg? Dan kunt u iets terug doen voor uw mantelzorger(s) met het mantelzorgcompliment.

 • Sjors Sportief & Creatief weer van start!

  Dit jaar heeft Sjors Sportief & Creatief weer een uniek sport- en cultuuraanbod voor basisschoolkinderen. Hiermee krijgen alle kinderen de kans om op een laagdrempelige manier kennis te maken met sportieve en culturele activiteiten binnen de gemeente. Denk aan dansen, hockey, schilderen, knutselen en nog veel meer!

 • Schoonmaakbingo op zaterdag 20 maart

  Op zaterdag 20 maart 2021 is het Landelijke Opschoondag. Een mooie manier om de lente in te luiden. Vanwege corona dit jaar geen grote opschoon-evenementen met veel mensen, maar veel kleine acties dichtbij huis. Zo organiseren we in Blaricum een schoonmaakbingo. Ook schoonmaken doen we natuurlijk coronaproof en veilig.

 • Gezocht: stembureauleden en tellers

  Op 17 maart 2021 is de Tweede Kamerverkiezing. We zoeken nog kandidaten voor de functies van stembureaulid en teller. De gemeente betaalt hiervoor een vergoeding.

 • Dekkend AED-netwerk in Blaricum

  Nu ook het AED-apparaat bij de brandweerkazerne is aangesloten op het meldsysteem van HartslagNu.nl, beschikt Blaricum over een dekkend AED-netwerk! Doel hiervan is om de overlevingskansen van mensen met een hartstilstand te vergroten. De gemeente startte in 2019 met het project en werkte samen met Stan, een organisatie die gemeenten ondersteunt bij de implementatie van het oproepsysteem.

 • Liesbeth Boersen stopt als wethouder

  Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 16 februari 2021 heeft Liesbeth Boersen (De Blaricumse Partij) haar ontslag kenbaar gemaakt als wethouder van de gemeente Blaricum.

 • Huurders van de Alliantie in Blaricum dragen bij aan CO2 neutraaldoelstelling in 2050

  Samen met de gemeente, partners en bewoners werken we aan slimme oplossingen om al onze woningen CO2-neutraal vóór 2050 te maken. De grote uitdaging zit in het verduurzamen van bestaande huurwoningen, dat vraagt om een goede samenwerking met de gemeente, partners en in het bijzonder de bewoners. Alleen met instemming van de bewoners kunnen we een stap maken naar een beter klimaat. Samen maken we het verschil!

 • Beleidsvisie Toerisme en Recreatie Blaricum gereed

  De nieuwe beleidsvisie Toerisme en Recreatie bevat uitgangspunten voor Blaricum op het gebied van toerisme en recreatie. De nota beschrijft het Blaricumse beleid en dat is vertaald in vier speerpunten. De acties voortkomend uit de speerpunten sluiten aan bij de ambities van de strategische visie, die in januari is vastgesteld.

 • Nieuwjaarsboodschap van burgemeester De Zwart-Bloch

  Voor alle inwoners van Blaricum heeft burgemeester Joan de Zwart-Bloch een nieuwjaarsboodschap, met een terugblik op 2020 en een wens voor het nieuwe jaar.

 • Let op: doe rechtstreeks zaken met de gemeente

  Toe aan een nieuw rijbewijs of paspoort? Maak hiervoor een afspraak via de officiële gemeentewebsite. Een afspraak maken bij de gemeente is altijd kosteloos. Ook kunt u rechtstreeks via onze website een aantal producten aanvragen.