Nieuwsberichten

Hier vindt u nieuws- en persberichten die door gemeente Blaricum zijn uitgebracht.

 • Uitreiking cadeaubonnen Voedselbank

  Wethouder Gerard Knoop reikte op woensdag 7 april cadeaubonnen uit met een totaalwaarde van € 500,- aan Patricia van Berkel van de Stichting Voedselbank Gooi en Omstreken. Dit deed de wethouder namens de heer Niks (winnaar vrijwilligersprijs 2020).

 • Koersdocument Gooi en Vechtstreek

  In 2022 wordt de Omgevingswet ingevoerd. De Omgevingswet vraagt aan gemeenten om een toekomstvisie te maken die over alle onderdelen van de leefomgeving gaat: een omgevingsvisie.

 • Prijsuitreiking Nacht van de Nacht fotowedstrijd

  Tijdens de Nacht van de Nacht in oktober organiseerde Kinderboerderij het Spookbos een leuke fotowedstrijd met als thema 'BEL by Night!

 • HOV-buslijn Blaricum

  Het is goed wonen in ’t Gooi en dat willen we graag zo houden. Daarom investeert de gemeente Blaricum samen met de provincie Noord-Holland en de gemeenten Eemnes, Laren, Hilversum en Huizen in een betrouwbaar OV-netwerk voor alle inwoners en reizigers in ’t Gooi. Onder andere door de realisatie van een Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) route tussen Hilversum en Huizen.

 • Bereikbaarheid Sociaal Wijkteam tijdens de feestdagen

  In verband met de feestdagen is het Sociaal Wijkteam Blaricum op de volgende dagen telefonisch niet bereikbaar:

 • Gewijzigde inzameling huishoudelijk afval met Pasen

  Vanwege het paasweekend is er een wijziging in de huishoudelijke afvalinzameling. De inzameling van maandag 5 april wordt nu naar dinsdag 6 april verplaatst. Dit geldt voor zowel de containers (kliko’s) en vuilniszakken aan huis, als voor de boven- en ondergrondse containers.

 • Sluitingsdagen Maatschappelijke Zaken

  Bij Maatschappelijke zaken kunt u terecht voor al uw vragen over zorg en welzijn, werk en inkomen en jeugd(hulp). In verband met corona is het loket in ieder geval tot 1 juni 2021 gesloten.

 • Sluiting gemeentediensten op feestdagen in april

  Het BEL-kantoor is in april op de onderstaande dagen gesloten.

 • Waardering voor mantelzorgers

  Mantelzorg is dankbaar werk, maar het kan ook zwaar zijn. Ontvangt u mantelzorg? Dan kunt u iets terug doen voor uw mantelzorger(s) met het mantelzorgcompliment.

 • Maria Klingenberg-Klinkhamer beëdigd als wethouder

  Maria Klingenberg-Klinkhamer is dinsdag 23 maart 2021, tijdens een speciale installatievergadering met de Blaricumse gemeenteraad, beëdigd als wethouder van Blaricum. Maria Klingenberg-Klinkhamer neemt de portefeuille van Liesbeth Boersen over.

 • Renoveren enkele plantvakken

  Onze groenaannemer SIGHT Landscaping is bezig met het renoveren van enkele plantvakken.

 • Sjors Sportief & Creatief weer van start!

  Dit jaar heeft Sjors Sportief & Creatief weer een uniek sport- en cultuuraanbod voor basisschoolkinderen. Hiermee krijgen alle kinderen de kans om op een laagdrempelige manier kennis te maken met sportieve en culturele activiteiten binnen de gemeente. Denk aan dansen, hockey, schilderen, knutselen en nog veel meer!

 • Schoonmaakbingo op zaterdag 20 maart

  Op zaterdag 20 maart 2021 is het Landelijke Opschoondag. Een mooie manier om de lente in te luiden. Vanwege corona dit jaar geen grote opschoon-evenementen met veel mensen, maar veel kleine acties dichtbij huis. Zo organiseren we in Blaricum een schoonmaakbingo. Ook schoonmaken doen we natuurlijk coronaproof en veilig.

 • Peter van Dijk nieuwe gemeentesecretaris Blaricum

  Peter van Dijk is met ingang van 1 maart 2021 benoemd als gemeentesecretaris van Blaricum. In 2020 vervulde hij daar al de functie van interim gemeentesecretaris.

 • Publieksbalies BEL-kantoor vanaf 1 maart weer open

  De publieksbalies van het BEL-kantoor zijn vanaf maandag 1 maart weer open. Ze waren tijdelijk gesloten na overleg met de GGD, omdat medewerkers in quarantaine gingen in verband met corona. Na quarantaine en testen zijn geen verdere besmettingen aan het licht gekomen, zodat de reguliere dienstverlening kan worden hervat. Afspraken kunnen via de website gemaakt worden.

 • Gezocht: stembureauleden en tellers

  Op 17 maart 2021 is de Tweede Kamerverkiezing. We zoeken nog kandidaten voor de functies van stembureaulid en teller. De gemeente betaalt hiervoor een vergoeding.

 • Beheer en onderhoud bomen Blaricum

  In de openbare ruimte staan veel bomen. Bomen zijn belangrijk voor een prettige en gezonde leefomgeving. Hiervoor is goed onderhoud van de bomen noodzakelijk. Daarom worden de bomen met regelmaat onderzocht. Onlangs vond er in Blaricum zo´n inspectie aan de bomen plaats. Hieruit blijkt dat er op korte termijn op verschillende locaties in totaal 5 bomen weg moeten. Vanaf donderdag 25 februari start de aannemer (Sight Landscaping) met de werkzaamheden.

 • Dekkend AED-netwerk in Blaricum

  Nu ook het AED-apparaat bij de brandweerkazerne is aangesloten op het meldsysteem van HartslagNu.nl, beschikt Blaricum over een dekkend AED-netwerk! Doel hiervan is om de overlevingskansen van mensen met een hartstilstand te vergroten. De gemeente startte in 2019 met het project en werkte samen met Stan, een organisatie die gemeenten ondersteunt bij de implementatie van het oproepsysteem.

 • Beleidsvisie Toerisme en Recreatie Blaricum gereed

  Op 16 februari 2021 stelde de gemeenteraad de nieuwe beleidsvisie Toerisme en Recreatie vast. De visie bevat uitgangspunten voor Blaricum op het gebied van toerisme en recreatie. Er komen 4 speerpunten in terug. De acties voortkomend uit de speerpunten sluiten aan bij de ambities van de strategische visie, die in januari is vastgesteld.

 • Liesbeth Boersen stopt als wethouder

  Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 16 februari 2021 heeft Liesbeth Boersen (De Blaricumse Partij) haar ontslag kenbaar gemaakt als wethouder van de gemeente Blaricum.

 • Onderzoek wijkcentrum de Malbak

  De Malbak is een ontmoetingsplaats voor jong en oud in De Bijvanck. Dit jaar onderzoekt de gemeente welke verbeteraanpassingen er bij de Malbak nodig zijn. Voordat we daarmee aan de slag gaan, willen we eerst de behoeften en wensen van bewoners uit de Bijvanck en de Blaricummermeent in beeld krijgen.

 • Huurders van de Alliantie in Blaricum dragen bij aan CO2 neutraaldoelstelling in 2050

  Samen met de gemeente, partners en bewoners werken we aan slimme oplossingen om al onze woningen CO2-neutraal vóór 2050 te maken. De grote uitdaging zit in het verduurzamen van bestaande huurwoningen, dat vraagt om een goede samenwerking met de gemeente, partners en in het bijzonder de bewoners. Alleen met instemming van de bewoners kunnen we een stap maken naar een beter klimaat. Samen maken we het verschil!

 • Beleidsvisie Toerisme en Recreatie Blaricum gereed

  De nieuwe beleidsvisie Toerisme en Recreatie bevat uitgangspunten voor Blaricum op het gebied van toerisme en recreatie. De nota beschrijft het Blaricumse beleid en dat is vertaald in vier speerpunten. De acties voortkomend uit de speerpunten sluiten aan bij de ambities van de strategische visie, die in januari is vastgesteld.

 • Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties van start

  In Nederland gebruiken veel overheidsorganisaties jouw gegevens. Het gaat om gegevens van burgers, bedrijven en bijvoorbeeld gebouwen. Het is dus belangrijk dat al die gegevens kloppen. Staat er toch een fout in een registratie? Dan moet deze snel worden hersteld. Het nieuwe Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties kan hierbij helpen.

 • ZorgStart helpt inwoners regio aan een baan in de zorg

  ZorgStart is één van de maatregelen die de Regio inzet om de arbeidsmarkt te versterken, tijdens en na de coronacrisis.

 • Aanpak zwerfafval

  Zwerfafval is voor velen een doorn in het oog. We willen het zwerfafval verminderen en doen dat in samenwerking met adviesbureau De Bries. Om tot een goede aanpak te komen starten we een onderzoek.

 • Gratis energiebesparende producten voor Blaricumse woningeigenaren

  De gemeente Blaricum biedt eigenaren van koopwoningen een waardebon aan ter waarde van € 70,-! De voucher is te gebruiken om het huis energiezuiniger te maken. Dat kan al met kleine aanpassingen, zoals een tochtstrip of een ledlamp.

 • Energiedienstenbedrijf Gooi en Vechtstreek van start

  De regionale samenwerking om huiseigenaren te helpen bij het verduurzamen van hun woning is officieel van start. Met de benoeming van het bestuur en de oprichting van de stichting is het Energiedienstenbedrijf Gooi en Vechtstreek operationeel. Samen met bouwers, installateurs, Duurzaam Bouwloket, energiecoöperaties, opleidings- , kennis- en financiële instellingen wordt ingezet op het versnellen van de verduurzaming van woningen in de regio.

 • Nieuwjaarsboodschap van burgemeester De Zwart-Bloch

  Voor alle inwoners van Blaricum heeft burgemeester Joan de Zwart-Bloch een nieuwjaarsboodschap, met een terugblik op 2020 en een wens voor het nieuwe jaar.

 • Let op: doe rechtstreeks zaken met de gemeente

  Toe aan een nieuw rijbewijs of paspoort? Maak hiervoor een afspraak via de officiële gemeentewebsite. Een afspraak maken bij de gemeente is altijd kosteloos. Ook kunt u rechtstreeks via onze website een aantal producten aanvragen.