Nieuwsberichten

Hier vindt u nieuws- en persberichten die door gemeente Blaricum zijn uitgebracht.

 • Snoeien van overhangend groen

  21 juni 2021

  Op dit moment is de gemeente bezig om bestaande verlichting in de lantaarnpalen te vervangen door LED-verlichting. In de wijk De Bijvanck is dat al gebeurd. Nu volgen ook Blaricum Dorp en de Bouwvenen. Woont u in 1 van deze 2 gebieden? Dan vragen we u vriendelijk om kritisch langs de eigen erfafscheiding te lopen om te kijken of er bij uw perceel sprake is van overhangend groen. Overhangend groen belemmert namelijk de werkzaamheden aan de lantaarnpalen.

 • Honden in Blaricum

  Honden zijn welkom in Blaricum. Tegelijkertijd willen we dat het voor alle inwoners prettig wonen en leven blijft. De gemeente heeft daarom gedragsregels voor hondenbezitters opgesteld. Met als doel: minder overlast en meer plezier! Houd u aan de gedragsregels en spreek elkaar erop aan als dat nodig is. Zo houden we Blaricum samen veilig en schoon.

 • BEL-gemeenten betonen eer aan veteranen

  Op zaterdag 26 juni is het Veteranendag. Wij zijn trots op onze veteranen en hun grote bijdrage aan vrede en veiligheid. Door de coronamaatregelen en de onzekerheid over de versoepelingen was het niet mogelijk een samenkomst te organiseren. Burgemeesters Joan de Zwart-Bloch, Roland van Benthem en Nanning Mol: “Toch is het belangrijk dat wij blijk van waardering geven voor hun inzet. Dat doen we dit jaar in stijl. Met legervoertuigen van Stichting ‘Het Gooi Bevrijd’ bezorgen wij bij de veteranen Blaricum, Eemnes en Laren een traditionele Indische maaltijd thuis. Daarnaast zullen ook de BEL-gemeenten dit jaar de Veteranenvlag uithangen.”

 • Nieuwe vloer gymzaal Blaricum Dorp en reuzetrampoline!

  De nieuwe vloer van de gymzaal in Blaricum Dorp is gereed! Op 15 juni opende wethouder Kennis, samen met Vlugheid en Kracht, de nieuwe vloer. Ook werd de nieuwe reuzetrampoline, die de gemeente samen met Vlugheid en Kracht heeft aangeschaft, officieel in gebruik genomen. De school en Vlugheid en Kracht zijn erg blij met de nieuwe trampoline.

 • Noord-Holland tekent voor verkeersveiligheid

  Op 17 juni 2021 tekenen de Noord-Hollandse gemeenten (met uitzondering van het gebied van de Vervoerregio Amsterdam) en de provincie Noord-Holland de ‘intentieverklaring verkeersveiligheid’. Hiermee spreken de verschillende partijen zich uit om de verkeersveiligheid in de regio te vergroten.

 • Toegang Stichtse Strand Blaricum

  Met mooi weer verwacht de gemeente veel bezoekers op het Stichtse Strand. De handhavers van de gemeente houden regelmatig toezicht om drukte te voorkomen. Bij teveel bezoekers sluit de gemeente de toegang tot het strand. Ook worden er bij drukte verkeersregelaars ingezet.

 • Koninklijke onderscheiding voor inwoner uit Blaricum

  Op vrijdag 4 juni 2021 ontving de heer Peter Blom uit Blaricum een Koninklijke onderscheiding voor zijn bijzondere verdiensten. Burgemeester Joan de Zwart-Bloch verraste hem die middag met dit bijzondere feit tijdens een bijeenkomst waarin de heer Blom - na een dienstverband van 40 jaar - afscheid nam van Triodos Bank. De heer Blom is benoemd tot ´Officier in de Orde van Oranje-Nassau´.

 • Afname MQ scan Openbare basisschool Blaricum

  Vandaag was wethouder Kennis aanwezig bij de afname van de MQ scan bij de Openbare basisschool Blaricum. De MQ scan is bedoeld om na te gaan hoe beweegbaar kinderen zijn. Het brengt de motorische ontwikkeling van de kinderen in beeld.

 • Stichtse Strand ’s nachts verboden gebied

  Voor het strand in Blaricum geldt sinds 1 juni 2021 een toegangsverbod voor de nachtelijke uren. De gemeente stelt het verbod in om overlast en vernielingen tegen te gaan. Het verbod geldt dagelijks van 00.00 tot 5.00 uur. In het gebied komen regelmatig groepen mensen in de nachtelijke uren bij elkaar. Zij laten hun afval achter en verrichten vernielingen. Dit zorgt voor overlast.

 • Veiligheid voorop bij route HOV-bus

  Eind 2022 gaan de HOV-bussen via het vernieuwde hoogwaardige tracé tussen Huizen en Hilversum rijden. Deze bussen stoppen ook in Blaricum. Hiervoor wordt er een P+R-plaats en een bushalte aangelegd aan de Stichtseweg. Vanaf 2022 rijden de bussen volledig elektrisch. Op donderdag 27 mei 2021 namen circa 60 personen deel aan een webinar dat de gemeente Blaricum hierover organiseerde.

 • Collectieve inkoopactie zonnepanelen en isolatiemaatregelen

  De energiecoöperaties in de regio zijn dit voorjaar gestart met een collectieve inkoopactie voor zonnepanelen en voor isolatie. Met zonnepanelen wekt u zelf duurzame energie op en met het isoleren van uw woning bespaart u energie en gaat uw energierekening omlaag.

 • Maai mei en juni niet

  Imkers uit de regio roepen ons allen op om in de maanden mei en juni niet te maaien.

 • Voorkom aanmaning gemeentelijke belastingen

  Eind februari is een deel van de aanslagen voor de gemeentelijke belastingen 2021 verzonden aan de inwoners van Blaricum, Eemnes en Laren. Wie geen automatische incasso heeft voor deze aanslag, moest de aanslag op 30 april betaald hebben.

 • Sluiting pand Floris V Dreef

  Op 11 mei 2021 is op last van de burgemeester een woning aan de Floris V Dreef gesloten. Op grond van overtreding van de Opiumwet is de woning voor 3 maanden gesloten.

 • Oproep: GGD vraagt ouders mee te doen aan onderzoek naar opvoeding en alcohol

  Vandaag start GGD Gooi en Vechtstreek het ‘ouderonderzoek opvoeding en alcohol’. Tot 1 juni worden ouders van 12-18 jarigen in Gooi en Vechtstreek gevraagd een korte vragenlijst in te vullen over opvoeding en alcohol.

 • 60-jarig huwelijksjubileum voor echtpaar Tieland

  Maandag 10 mei was het de huwelijksdag van de heer en mevrouw Tieland. Het echtpaar is nu 60 jaar getrouwd, van harte gefeliciteerd!

 • Tips om een inbraak tijdens afwezigheid te voorkomen

  Ook al zijn we de afgelopen periode veel thuis, het betekent niet dat inbraken hiermee verdwenen zijn. Een inbreker kiest altijd de zwakste plekken dus zijn schuren en kelderboxen vaker het doelwit. Ook staan nu de vakanties weer voor de deur. Voor een inbreker biedt dat kans om een inhaalslag te maken.

 • Gemeentelijke aanslagen verstuurd

  Op 31 mei 2021 verstuurt de gemeente weer aanslagen van de gemeentelijke belastingen (o.a. OZB, afvalstoffenheffing, rioolheffing).

 • Proef met bloembollen en vaste planten

  De gemeente Blaricum wil graag een insectvriendelijke gemeente zijn. Op de hoek van de Mosselweg-Angerechtsweg is daarom eind vorig jaar bloembollenmengsel gepoot en zijn daarbij vaste planten ingezaaid: langbloeiend en kleurrijk. De combinatie van het bloembollenmengsel en het inzaaien van vaste planten is nieuw.

 • LED-verlichting in Blaricum

  In Blaricum is de gemeente aan de slag om bestaande verlichting in de lantaarnpalen te vervangen door LED-verlichting.

 • Koninklijke Onderscheidingen in Blaricum

  Op maandag 26 april 2021 ontvingen 5 inwoners uit Blaricum tijdens de jaarlijkse lintjesregen een Koninklijke Onderscheiding voor hun bijzondere verdiensten. Het gaat om de heer Kastelein, de heer Van Aalst, mevrouw Cornelis-Carstens en mevrouw Hund. Burgemeester Joan De Zwart-Bloch verblijdde hen die ochtend met dit feestelijke nieuws en sprak hen online toe. Diezelfde middag kregen de gedecoreerden de versierselen thuis door de burgemeester overhandigd.

  De heer Wolvetang woont sinds kort in Blaricum. Omdat de heer Wolvetang zijn bijzondere verdiensten verricht in de gemeente Huizen, ontvangt hij uit handen van de burgemeester van Huizen, Niek Meijer, de Koninklijke Onderscheiding.

 • Maatregelen eikenprocessierups

  De eikenprocessierups. U bent ´m vast niet vergeten. De rups kan in een eikenboom zitten en heeft brandharen. Om de groei van deze rupsen zoveel mogelijk te beperken, is bestrijding noodzakelijk. Vanaf dinsdag 11 mei is de gemeente hiermee gestart.

 • Blaricum en Laren starten nieuw programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK)

  De gemeenten Blaricum en Laren doen ook voor een volgende periode mee aan het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). In de periode 2021 tot en met 2024 gaat Singer Laren aan de slag als projectleider. Het nieuwe programma ‘Ontdek wie je bent en verleg je grenzen’ geeft alle kinderen in Laren en Blaricum een gelijke kans om tijdens hun schooltijd met verschillende kunstdisciplines in aanraking te komen, zowel op school als buiten school. Het is vooral de bedoeling dat leerlingen ontdekken hoe kunst en cultuurrijk de eigen omgeving is. Hoe het programma er precies uit gaat zien wordt nog met de scholen en de lokale aanbieders afgestemd.

 • Gratis ontwikkelprogramma Educentre

  Opleidingen zijn ontzettend belangrijk voor uw ontwikkeling. Daarom bieden de gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren (HBEL) opleidingen, leerroutes en competentietesten aan voor inwoners. U kunt gratis en onbeperkt gebruikmaken van het online ontwikkelprogramma van Educentre.

 • Onderzoek in de ondergrond voor aardwarmte

  Binnenkort vindt er in de gemeente onderzoek plaats in de ondergrond voor aardwarmte. Energie Beheer Nederland (EBN) voert het onderzoek uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat.

 • 60-jarig huwelijk voor Wim en Greet Faber

  Sinds 4 april 2021 zijn Wim en Greet Faber 60 jaar getrouwd. Burgemeester Joan de Zwart-Bloch kwam op felicitatiebezoek.

 • Huisartsen in Blaricum druk met vaccineren

  Wethouder Gerard Knoop heeft woensdag 14 april De Malbak bezocht, waar de huisartsen bezig zijn met vaccineren. Hij was onder de indruk van de goede organisatie en de inzet van velen op de locatie.

 • Uitreiking cadeaubonnen Voedselbank

  Wethouder Gerard Knoop reikte op woensdag 7 april cadeaubonnen uit met een totaalwaarde van € 500,- aan Patricia van Berkel van de Stichting Voedselbank Gooi en Omstreken. Dit deed de wethouder namens de heer Niks (winnaar vrijwilligersprijs 2020).

 • Koersdocument Gooi en Vechtstreek

  In 2022 wordt de Omgevingswet ingevoerd. De Omgevingswet vraagt aan gemeenten om een toekomstvisie te maken die over alle onderdelen van de leefomgeving gaat: een omgevingsvisie.

 • Prijsuitreiking Nacht van de Nacht fotowedstrijd

  Tijdens de Nacht van de Nacht in oktober organiseerde Kinderboerderij het Spookbos een leuke fotowedstrijd met als thema 'BEL by Night!

 • HOV-buslijn Blaricum

  Het is goed wonen in ’t Gooi en dat willen we graag zo houden. Daarom investeert de gemeente Blaricum samen met de provincie Noord-Holland en de gemeenten Eemnes, Laren, Hilversum en Huizen in een betrouwbaar OV-netwerk voor alle inwoners en reizigers in ’t Gooi. Onder andere door de realisatie van een Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) route tussen Hilversum en Huizen.

 • Waardering voor mantelzorgers

  Mantelzorg is dankbaar werk, maar het kan ook zwaar zijn. Ontvangt u mantelzorg? Dan kunt u iets terug doen voor uw mantelzorger(s) met het mantelzorgcompliment.

 • Sjors Sportief & Creatief weer van start!

  Dit jaar heeft Sjors Sportief & Creatief weer een uniek sport- en cultuuraanbod voor basisschoolkinderen. Hiermee krijgen alle kinderen de kans om op een laagdrempelige manier kennis te maken met sportieve en culturele activiteiten binnen de gemeente. Denk aan dansen, hockey, schilderen, knutselen en nog veel meer!

 • Schoonmaakbingo op zaterdag 20 maart

  Op zaterdag 20 maart 2021 is het Landelijke Opschoondag. Een mooie manier om de lente in te luiden. Vanwege corona dit jaar geen grote opschoon-evenementen met veel mensen, maar veel kleine acties dichtbij huis. Zo organiseren we in Blaricum een schoonmaakbingo. Ook schoonmaken doen we natuurlijk coronaproof en veilig.

 • Gezocht: stembureauleden en tellers

  Op 17 maart 2021 is de Tweede Kamerverkiezing. We zoeken nog kandidaten voor de functies van stembureaulid en teller. De gemeente betaalt hiervoor een vergoeding.

 • Dekkend AED-netwerk in Blaricum

  Nu ook het AED-apparaat bij de brandweerkazerne is aangesloten op het meldsysteem van HartslagNu.nl, beschikt Blaricum over een dekkend AED-netwerk! Doel hiervan is om de overlevingskansen van mensen met een hartstilstand te vergroten. De gemeente startte in 2019 met het project en werkte samen met Stan, een organisatie die gemeenten ondersteunt bij de implementatie van het oproepsysteem.

 • Liesbeth Boersen stopt als wethouder

  Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 16 februari 2021 heeft Liesbeth Boersen (De Blaricumse Partij) haar ontslag kenbaar gemaakt als wethouder van de gemeente Blaricum.

 • Huurders van de Alliantie in Blaricum dragen bij aan CO2 neutraaldoelstelling in 2050

  Samen met de gemeente, partners en bewoners werken we aan slimme oplossingen om al onze woningen CO2-neutraal vóór 2050 te maken. De grote uitdaging zit in het verduurzamen van bestaande huurwoningen, dat vraagt om een goede samenwerking met de gemeente, partners en in het bijzonder de bewoners. Alleen met instemming van de bewoners kunnen we een stap maken naar een beter klimaat. Samen maken we het verschil!

 • Beleidsvisie Toerisme en Recreatie Blaricum gereed

  De nieuwe beleidsvisie Toerisme en Recreatie bevat uitgangspunten voor Blaricum op het gebied van toerisme en recreatie. De nota beschrijft het Blaricumse beleid en dat is vertaald in vier speerpunten. De acties voortkomend uit de speerpunten sluiten aan bij de ambities van de strategische visie, die in januari is vastgesteld.

 • Nieuwjaarsboodschap van burgemeester De Zwart-Bloch

  Voor alle inwoners van Blaricum heeft burgemeester Joan de Zwart-Bloch een nieuwjaarsboodschap, met een terugblik op 2020 en een wens voor het nieuwe jaar.

 • Let op: doe rechtstreeks zaken met de gemeente

  Toe aan een nieuw rijbewijs of paspoort? Maak hiervoor een afspraak via de officiële gemeentewebsite. Een afspraak maken bij de gemeente is altijd kosteloos. Ook kunt u rechtstreeks via onze website een aantal producten aanvragen.